Lūgsna ir vēlme kvēlākā

English: Prayer Is the Soul’s Sincere Desire

First line: Prayer is the soul’s sincere desire / Pray’r is the soul’s sincere desire, Uttered or unexpressed / Prayer is the soul’s sincere desire, Uttered / Pray’r is the soul’s sincere desire / Prayer is the soul’s sincere desire, Uttered or / Prayer is the soul’s sincere desire, Uttered or unexpressed

Original language: English

Words: James Montgomery
Music: George Careless


Lūgsna ir vēlme kvēlākā
, 84


1. Lūgsna ir vēlme kvēlākā,Izteikta klusībā,Kā uguns liesma apslēptaTā sirdi sasilda.
2. Lūgsna ir smaga nopūta,Skatiens, kas augšup vērsts,Kad līdzās nav, kas uzklausa,Vien mīļais Debess Tēvs.
3. Lūgsnu var izteikt vienkārši —Tā, kā to dara bērns,Lūgt varam vārdiem cildeniem,Mūs dzirdēs Debess Tēvs.
4. Dzīvības elpu lūgsna dodPatiesam kristietim.Caur nāves vārtiem lūdzot reizPie Dieva nokļūsim.
5. Nožēlas pilna dvēseleLūgšanā mieru rod.Dzied līksmā priekā eņģeļi,Kad redz mūs pielūdzot.
6. Lūgšanā svētie kļūst kā viens —Vārdos un rīcībā,Drīz uzņems Kristus un pats DievsMūs Savā godībā.
7. Svētais Gars vienmēr pavadaSirsnīgu lūgšanu,Un Jēzus aizlūdz augstībāPar dvēseli grēcīgu.
8. Patiesais ceļš un dzīvība,Aizved pie Dieva mūs!Tu smēlies spēku lūgšanā,Kungs, māci mums, kā lūgt!

X:145 Q:1/4=96 M:3/4 L:1/4 K:D d A B | A2 F | (A G) E | D3 | E F B | A2 ^G | A2 yy

Lūgsna ir vēlme kvēlākā

, 84