Ar mani paliec šovakar!

English: Abide with Me; ’Tis Eventide

First line: Abide with me; ’tis eventide! The day is past and gone / Abide with me; ’tis eventide / Abide with me, ’tis eventide! The day

Original language: English

Words: M. Lowrie Hofford
Music: Harrison Millard


Ar mani paliec šovakar!
, 99


1. Ar mani paliec šovakar!Steidz diena projām iet.Jau krēsla klusi zemi klāj,Sārts blāzmo saules riets.Kā viesis, laipni aicināts,Šo namu neatstāj!
[Chorus]Ar mani paliec šovakar,Ak, mīļais Pestītāj!Ar mani paliec šovakar,Ak, mīļais Pestītāj!
2. Ar mani paliec šovakar!Man sirds kā liesma kvēl.Tos vārdus, kurus runāji,Es gribu dzirdēt vēl.Pēc Tava Gara dvēseleMan ilgot nepārstāj.
3. Ar mani paliec šovakar!Bez Tevis vientuļš es.Tik Tavi vārdi mieru dodUn Gara gaismu nes.Bez Tevis pasaul’s tumsībaŠo namu neatstās.

X:165 Q:1/4=69 M:3/4 L:1/8 K:Eb G2 | G3 G B3/2G/ | G3/2F/ F3 F | A3 A AA | G4 yy

Ar mani paliec šovakar!

, 99