Uzklausiet, tautas!

English: Hark, All Ye Nations!

First line: Sehet, ihr Völker, Licht bricht heran! / Hark, all ye nations!

Original language: German
Original title: Sehet, ihr Völker!

Words: Louis F. Mönch
Music: George F. Root


Uzklausiet, tautas!
, 164


1. Uzklausiet, tautas, līksmojiet jūs!Debesu balss jau uzrunā mūs.Eņģeļu pulki steidz sludināt —Atjaunots Dieva Vārds!
[Chorus]Patiesības gaisma spoži spīd,Kungs, no Tava troņa debesīs.Atmirdz kā saule tā dvēselēVisur šai pasaulē.
2. Tumsā un maldos pasaule slīgst,Meklē un gaida, kad pienāks rīts.Līksmosim kopā, rītausma klāt —Atjaunots Dieva Vārds!
3. Dievs aicinājis mūs sludināt,Vienoti, kvēli mēs liecinām,Lai katrā tautā un valodāVēstīts tiek Dieva Vārds.

X:264 Q:1/4=108 M:4/4 L:1/8 K:Bb F2 G3/2F/ D2 F2 | B2 c3/2B/ G4 | A2 A3/2B/ c2 d2 | B2 A3/2G/ F4 | yy