Uz priekšu, svētie!

English: Come, Come, Ye Saints

First line: Come, come, ye saints, no toil / Come, come, ye Saints / Come, come ye Saints, not toil nor labor fear / Come, come, ye Saints, no toil or labor fear / We’ll make the air with music ring / Come, come, ye saints, no toil nor labour fear / Come, come, ye Saints, no toil nor labor fear / We’ll find the place

Original language: English

Words: William Clayton
Music: English folk song


Uz priekšu, svētie!
, 20


1. Uz priekšu, svētie, bailes atmetiet,Līksmi iet turpiniet!Lai gan šis ceļš tik grūts mums reizēm šķiet,Labvēlīgs vienmēr Dievs.Lai veltās raizes aizmirstamUn ceļu droši turpinām,Tad sirdī prieks un līksme būs —Labi viss ir ar mums!
2. Kādēļ gan žēloties un vaimanāt,Likteni apraudāt?Kā varam cerēt — atalgos mūs Dievs —Cīņas ja vairāmies?Lai gurnus droši apjožamUn Kungam Dievam paklausām,Tad sirdī pārliecība būs —Labi viss ir ar mums!
3. Svētīs Tas Kungs un mājvietu mums dosTālumā — rietumos.Tur drošībā neviens vairs nevajās,Līs pār mums svētības.Tur mēs To Kungu godāsim,Tam slavas dziesmas dziedāsim.Vislīksmākie šie vārdi būs —Labi viss ir ar mums!
4. Ja arī tālo ceļu nebeigsim,Laimi mēs iegūsim,Brīvi no grūtībām un ciešanāmGodībā dzīvosim.Ja Dievs mūs paglābs, pasaudzēs,Ar svētiem rodam lai mieru mēs,Vēl līksmāka tad dziesma kļūs —Labi viss ir ar mums!

X:30 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:G G2 G3/2A/ B3 G | FG AB c4 | yy

X:326 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:C clef=treble-8 c2 c3/2d/ e3 c | Bc de f4 | yy