Lai pieaug dailē Ciāna!

English: Let Zion in Her Beauty Rise

First line: Let Zion in her beauty rise; Her light begins to shine / Let Zion in her beauty rise / Arise, oh Zion

Original language: English

Words: John Adam Granade; Edward Partridge
Music: Gesangbuch der Herzogl, Wirtembergischen Katholischen Hofkapelle, 1784


Lai pieaug dailē Ciāna!
, 23


1. Lai pieaug dailē Ciāna,lai viņas gaisma spīd!Jau drīz tās Ķēniņš dievišķaisnāks šurp no debesīm.Tiek evaņģēlijs sludināts,lai visi cilvēkiAr savu Kungu, Glābēju,ir tikties gatavi.
2. Lai ziņo Dieva vēstnešiar skaļām bazūnēm,Lai tuvu, tālu sludina,ka drīz vien visi mēsAr Pestītāju tiksimies!No debesīm Viņš nāks,Ar joni uzveiks naidniekusun Savus svētos glābs.
3. Tad svētie atpūtīsies reiz,kā ticis sludināts,Ar Kristu kopā valdīs tietai dienā brīnišķā.Jel šķīstī manu sirdi, Kungs,lai būtu arī esAr Tevi kopā Ciānāuz kalna virsotnes!

X:41 Q:1/4=108 M:4/4 L:1/4 K:Bb F | B A/G/ F B | D E F F | G/A/ B c c | d3 yy

Lai pieaug dailē Ciāna!

, 23