Lai gods un visa slava

English: All Glory, Laud, and Honor

First line: All glory, laud, and honor to thee, Redeemer, King / All glory, laud, and honor

Original language: Latin
Original title: Glor­ia, laus, et hon­or

Words: Theodulph of Orleans
Music: Melchior Teschner


Lai gods un visa slava
, 34


1. Lai gods un visa slavaTev, Kungam Glābējam,Kam „Ozianna!“ bērnireiz līksmi skandēja!Ak, Israēla Ķēniņ,Tu, karaliskais Dēls,Ko Savā Vārdā sūtamums mīļais Debess Tēvs!
2. Dzied eņģeļi Tev slavutur, debess augstumos,Viss dzīvais šeit, uz Zemes,to līksmi atbalso.Ar palmu zariem ļaudisreiz Tevi godāja,No sirds šo slavas dziesmuTev, Kungs, mēs dāvājam.
3. Tie godināja Tevipirms Tavām ciešanām.Lai tagad, tronī celtam,Tev mūsu dziesma skan!Kā uzlūkoji viņusTu, Ķēniņ, vēlīgi,Tā pieņem mīlestībuun mūsu pielūgsmi!

X:69 Q:1/4=112 M:4/4 L:1/4 K:C C | G G A B | c2 c e | d c c B | c3 yy

Lai gods un visa slava

, 34