Slavēts Tas Kungs!

English: Praise to the Lord, the Almighty

First line: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren / Praise to the Lord, the Almighty, who rules all creation / Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation / Praise ye the Lord, the Almighty, the King of creation / Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation / Alma, bendice al Señor que a los astros gobierna / Loué soit Dieu le Seigneur, le puissant Roi de gloire / Praise to the Lord, the Almighty / Praise ye the Lord, the Almighty / Господа славь ты, мой дух

Original language: German
Original title: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren

Words: Joachim Neander
Music: Stralsund Gesangbuch, 1665


Slavēts Tas Kungs!
, 35


1. Slavēts Tas Kungs Visuvarenais! Gods Tam un slava!Dziedina Radītājs dižais un brīvus mūs dara.Dziedi arvien,Pielūdzot nakti un dien’,Teici To dvēsele mana!
2. Slavēts Tas Kungs, kas pār zemi un debesīm valda!Ceļ Viņš kā spārnos, uz mūžīgu laimību vada.Lūgsnas Viņš dzird,Tev taču atbildēts ir!Svētī Viņš tevi bez gala.
3. Slavēts Tas Kungs, kas arvien tevi svētī un sargā!Viņš tev ir žēlīgs gan priekos, gan nestundā skarbā.Apdomā gan,Ko Visuvarenais var!Mīlot par tevi Viņš gādā.
4. Slavēts Tas Kungs! Es no dvēseles dzīlēm To teicu.Sanāciet visi, kam dvaša, lai dziesmām To sveiktu!„Āmen“ lai skan,Lūgsnu kad noslēdzam,Godā lai Glābēju celtu!

X:72 Q:1/4=112 M:3/4 L:1/4 K:G G G d | B3/2 A/ G | F E D | E F G | A3 | G3 | yy

Slavēts Tas Kungs!

, 35

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt