Mijn Verlosser leeft

English: My Redeemer Lives

First line: I know that my Redeemer lives, Triumphant / I know that my Redeemer lives, Triumphant Savior / I know that my Redeemer lives

Original language: English

Words: Gordon B. Hinckley
Music: G. Homer Durham


Mijn Verlosser leeft
, 91


1. Ik weet dat mijn Verlosser leeft, herrezen Heiland, Zone Gods,Verwinnaar, boven pijn en dood, mijn Koning, Leider en mijn Rots.
2. Hij leeft, de Bron van mijn geloof, de Hoop van ieder mens op aard’,het Baken naar een beter oord, het Licht waardoor de doodsnacht klaart.
3. O, schenk mij toch uw goede Geest, uw vrede, die van angst bevrijdt,de kracht op ’t smalle pad te gaan dat voert naar eeuw’ge zaligheid.

X:135 Q:1/4=92 M:4/4 L:1/4 K:G D | B3/2 B/ d B | G A B3/2 yy

Mijn Verlosser leeft

, 91