Bønnen er sjelens dype trang

English: Prayer Is the Soul’s Sincere Desire

First line: Bønnen er sjelens dype trang / En bønn er sjelens dype trang / Prayer is the soul’s sincere desire, Uttered or unexpressed / Prayer is the soul’s sincere desire / Prayer is the soul’s sincere desire, Uttered / Pray’r is the soul’s sincere desire, Uttered or unexpressed / Pray’r is the soul’s sincere desire / Prayer is the soul’s sincere desire, Uttered or

Original language: English

Words: James Montgomery
Music: George Careless


Bønnen er sjelens dype trang
, 57


1. Bønnen er sjelens dype trang,tenkt eller sagt med ord,berører strenger med en klangsom dypt i hjertet bor.
2. Bønnen kan være sukk i lønn,en tåre for en kjær,et øye vendt mot himlen skjønn,og bare Gud er nær.
3. Bønnen kan være enkle ord,slik småbarn sier dem.En bønn, en tanke i oss borsom når til himlens hjem.
4. Bønnen er kristnes liv og ånd,et liv i kjærlighet.Ved bønn de ledes ved hans håndtil evig salighet.
5. Bønnen er anger sagt med ord:«Aldri jeg synde mer.»Og engler frydes, og i korde roper: «Se, han ber!»
6. Som dine barn vi samles i bønn,som søsken vi deg ber:«Vi kommer nær din egen Sønn,som nådig til oss ser.»
7. Ei bare bønn fra jorden nåropp til en Far som ser,for Jesus ved hans trone står,for syndere han ber.
8. Ved deg vi alle ledes hjem,du kjære Frelser stor.Ved bønn du også nådde frem,lær du oss bønnens ord.

X:145 Q:1/4=96 M:3/4 L:1/4 K:D d A B | A2 F | (A G) E | D3 | E F B | A2 ^G | A2 yy

Bønnen er sjelens dype trang

, 57

Bønnen er sjelens dype trang

, 92

En bønn er sjelens dype trang

, 7

Trans.: Olaf H. Vogeler