Herre, før vi skilles ad

English: Lord, We Ask Thee Ere We Part

First line: Herre, sign du all vår gang / Lord, we ask thee, ere we part, Bless the teachings / Lord, we ask thee ere we part / Lord, we ask Thee, ere we part, Bless

Original language: English

Words: George Manwaring
Music: Benjamin Milgrove


Herre, før vi skilles ad
, 73


1. Herre, før vi skilles ad,takk og pris fra hver især.Dine ord har gjort oss glad,hjelper oss å ha deg kjær.
2. Må vi i vår ungdoms årlære holde dine budog med tro i livets vår følge deg,vår kjære Gud.
3. Du er nådig, mild og god,vi vil kjempe for ditt ord,som kan gi oss fred og ronår vi trofast er på jord.
4. Gi oss kraft og styrke her,stå i fristelse oss bi.Når vi har din Sønn så kjær,hvert et feiltrinn du tilgi.

X:153 Q:1/4=88 M:4/4 L:1/4 K:F C C F F | G G A2 | F F B A/G/ | F A G2 | yy

Herre, før vi skilles ad

, 73

Arr.: Ebenezer Beesley

Herre, sign du all vår gang

, 54