O, bli hos meg, det aften er

English: Abide with Me; ’Tis Eventide

First line: O Frelser, vær du i mitt hjem / O bli hos meg; det aften er / Abide with me; ’tis eventide! The day is past and gone / Abide with me; ’tis eventide / Abide with me, ’tis eventide! The day

Original language: English

Words: M. Lowrie Hofford
Music: Harrison Millard


O, bli hos meg, det aften er
, 51


1. O, bli hos meg, det aften er,nå dagen er forbi.Snart nattens skygger trenger frem,din styrke du meg gi.Vær i mitt hjem en hjertens gjest,o bli, min Herre kjær!
[Chorus]Min Frelser, bli i natt hos meg,for nå det aften er.Min Frelser, bli i natt hos meg,for nå det aften er.
2. O, bli hos meg, det aften er,vår vandring har idagmitt hjerte fylt med kjærlighet;i meg ha du behag.Din nærhet har min sjel gitt ro,o bli, min Herre kjær!
3. O, bli hos meg, det aften er,så trist den mørke nattforuten deg, din trøst å få,alt synes meg forlatt.Jeg frykter da den ondes makt,o, hjelp meg, Herre kjær!

X:165 Q:1/4=69 M:3/4 L:1/8 K:Eb G2 | G3 G B3/2G/ | G3/2F/ F3 F | A3 A AA | G4 yy

O, bli hos meg, det aften er

, 51

O bli hos meg; det aften er

, 2

O Frelser, vær du i mitt hjem

, 106

Trans.: Hilmar E. Freidel