Ha takk for profeten du sendte

English: We Thank Thee, O God, for a Prophet

First line: Ha takk for profeten du sendte / We thank Thee, O God, for a Prophet, To guide / We thank thee, O God, for a prophet / We thank you, O God, for our prophets / Oh Dios gracias por nuestros profetas / Seigneur, merci pour nos prophètes / We thank thee, O God, for a prophet To guide us / We thank thee, O God, for thy Spirit / We thank thee, O God, for a prophet To guide us in / We thank thee, O God, for the prophets

Original language: English

Words: William Fowler
Music: Caroline E. Sheridan Norton


Ha takk for profeten du sendte
, 17


1. Ha takk for profeten du sendte,du Herre, på denne vår dag,for sannhetens baune du tente,som åpnet vårt blikk for din sak.Ha takk for hvert gode du yterditt folk med så gavmild en hånd.Med jubel og fryd vi deg lyder.Å, fyll oss med ydmykhets ånd!
2. Når trengslenes uvær oss truermed ufred, forfølgelse, død,et lysende håp da vi skuer:Du frelse oss vil fra vår nød.Vi stoler på deg og din nåde,vi prøver så ofte ditt ord.De onde mot Sion nå fråde,vil snart være fjernet fra jord.
3. Din godhet som aldri oss svikter,vi priser hver dag og hver stund.Må ei et minutt våre plikterutslettes av hjertenes grunn.Fullkommenhets evige kunnskapvi søker med iver og flid,mens de som forkaster ditt budskap,vil møte en kummerfull tid.

X:19 Q:1/4=92 M:4/4 L:1/8 K:D (D3/2E/) | F2 F3/2E/ (D3/2E/) F3/2G/ | A4 F2 yy

Ha takk for profeten du sendte

, 17

Ha takk for profeten du sendte

, 160

Ha takk for profeten du sendte

, no. 75d

Ha takk for profeten du sendte

, 103

Adapt.: Hilmar E. Freidel