Panu niech będzie cześć

English: Praise to the Lord, the Almighty

First line: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren / Господа славь ты, мой дух / Praise to the Lord, the Almighty, who rules all creation / Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation / Praise ye the Lord, the Almighty, the King of creation / Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation / Alma, bendice al Señor que a los astros gobierna / Loué soit Dieu le Seigneur, le puissant Roi de gloire / Praise to the Lord, the Almighty / Praise ye the Lord, the Almighty

Original language: German
Original title: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren

Words: Joachim Neander
Music: Stralsund Gesangbuch, 1665


Panu niech będzie cześć
, 31


1. Panu niech będzie cześć!On królem wszego stworzenia!Dusza ma wielbi Go —Pan źródłem mocy zbawienia!Niech płynie pieśń.Słowa i organów dźwiękGrają Mu hymn uwielbienia!
2. Panu niech będzie cześć!On w chwale wszystkim panuje.O świętych troszczy się,nad nimi pieczę sprawuje.Potrzeby tweW Panu wypełnia się wnet.Czyń więc, co On nakazuje.
3. Panu niech będzie cześć!On broni cię i ochrania.Zawsze przy tobie jest,miłością Swą cię osłania.Zastanów się,Jak wielka moc wspiera cię.Kto cię pod skrzydło przygarnia?
4. Panu niech będzie cześć!Z serca Go pragnę wychwalać.Kto żyw, niech wznosi pieśń,niech głosi: Cześć Mu i chwała!„Amen” niech brzmi,Wieńcząc te modlitwy czci.Cześć będziem Panu oddawać.

X:72 Q:1/4=112 M:3/4 L:1/4 K:G G G d | B3/2 A/ G | F E D | E F G | A3 | G3 | yy

Panu niech będzie cześć

, 31

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt