Ku Mund të Gjej Paqe?

English: Where Can I Turn for Peace?

First line: Where can I turn for peace?

Original language: English

Words: Emma Lou Thayne
Music: Joleen G. Meredith


Ku Mund të Gjej Paqe?
, 67


1. Ku mund të gjej paqe?Ku kam ngushëllim,Kur tjera burime nuk më shërojn’?Kur me zemrën plot plag’, lig’si o zem’rim,Un’ tërhiqem mënjan’,Shpirtin shqyrtoj?
2. Ku, kur dhembja m’shtohet,Ku, kur brengosem,Ku në nevoj’ mund t’rend, që un’ ta di?Ku ësht’ dora e qet’ dhembjen të m’leht’soj’?Kush mundet t’më kuptoj’?Vetëm Ai.
3. Përgjigjet n’veçanti,Pran’ më afrohetN’timin Gjetseman, Mik Shpëtimtari.Sjell paqe plot but’si për t’miat lutje.Plot mir’si, dashuriGjer n’pafund’si.

X:129 Q:1/4=100 M:4/4 L:1/4 K:D A2 G F | G G F2 | A2 c B | A2 E2 | yy

Ku Mund të Gjej Paqe?

, 67