Zot, Tani që Ndahemi

English: Lord, We Ask Thee Ere We Part

First line: Lord, we ask thee ere we part / Lord, we ask Thee, ere we part, Bless / Lord, we ask thee, ere we part, Bless the teachings

Original language: English

Words: George Manwaring
Music: Benjamin Milgrove


Zot, Tani që Ndahemi
, 87


1. Zot, tani që ndahemi,M’simet bekona t’kërkojm’.Na i mbill n’zemër t’i kemi,Që me ne gjithmon’ t’qëndrojn’.
2. Në pafajsin’ e rinis’,Ligjet e Tu do plot’sojm’.Na drejto n’udh t’vërtetës,Që t’bindemi, jepna forc’.
3. At’, i mëshirshëm, i mir’,Kur për të drejtën punojm’,G’zim të ëmbël dhe të d’lir,N’shërbimin Tënd le t’zbulojm’.
4. Falna, Zot, kur ne gabojm’.Na çliro nga tundimi.Na ndihmo që të jetojm’Për Ty, jet’ plot shenjtëri.

X:153 Q:1/4=88 M:4/4 L:1/4 K:F C C F F | G G A2 | F F B A/G/ | F A G2 | yy

Zot, Tani që Ndahemi

, 87

Arr.: Ebenezer Beesley