Kush Ësht’ me Zotin? Kush?

English: Who’s on the Lord’s Side?

First line: Who’s on the Lord’s side? Who? Now is the time to / Who’s on the Lord’s side? Who? / Who’s on the Lord’s side? / Who’s on the Lord’s side? Who? Now is the time

Original language: English

Words: Hannah Last Cornaby
Music: Henry H. Russell


Kush Ësht’ me Zotin? Kush?
, 168


1. Kush ësht’ me Zotin? Kush?Ësht’ koha ta tregojm’.Ne pa frik’ pyesim:Kush ësht’ me Zotin? Kush?Luft’ t’zakonshme nuk bëjm’,Armikun përballojm’.Kundërshtari zgjohet;Kush ësht’ me Zotin? Kush?
[Chorus]Kush ësht’ me Zotin? Kush?Ësht’ koha ta tregojm’.Ne pa frik’ pyesim:Kush ësht’ me Zo tin? Kush?
2. Per’ndis’ s’gjall’ i shërbejm’,Armiqt’ le ta din’ mir’Se, dhe pse pak, shum’ bëjm’;Kush ësht’ me Zotin? Kush?Po shkojm’ që të fitojm’;Frika s’duhet t’na mpij’.Zot t’ushtrive kemi;Kush ësht’ me Zotin? Kush?
3. Shkëmb q’pritet pa duar,Rritet tokën të mbush’.Kush do ndihmoj’ ta shtyj’?Kush ësht’ me Zo tin? Kush?Flamuri për botënMe krenari ngrihet.Frikacakët s’e mbajn’;Kush ësht’ me Zotin? Kush?
4. Forca t’tokës, t’ferritGodasin me furi,Që të shkat’rrojn’ punën;Kush ësht’ me Zotin? Kush?E vërtet’, jet’, liriNga vdekja, mjerimi,Jan’ arsye për luftën;Kush ësht’ me Zotin? Kush?

X:260 Q:3/8=84 M:6/8 L:1/8 K:G D | D2 G G2 A | B6 | BBB c2 B | A3- A2 yy

Kush Ësht’ me Zotin? Kush?

, 168