Eni Shenjtor’

English: Come, Come, Ye Saints

First line: Come, come ye Saints, not toil nor labor fear / Come, come, ye Saints, no toil or labor fear / We’ll make the air with music ring / Come, come, ye saints, no toil nor labour fear / Come, come, ye Saints, no toil nor labor fear / We’ll find the place / Come, come, ye saints, no toil / Come, come, ye Saints

Original language: English

Words: William Clayton
Music: English folk song


Eni Shenjtor’
, 21


1. Eni shenjtor’, punën mos kini frik’;Por ecni me gëzim.Dhe pse ky udh’tim duket i vështir’,Dita do të ket’ hir.Më mir’ për ne të mund t’punojm’,Shqet’simet tona t’i largojm’;Bëjm’ k’të dhe zemrat do t’ken’ g’zim –Gjithçka mir’! Gjithçka mir’!
2. Pse të vajtojm’ se i rënd’ ësht’ yni fat?S’ësht’ ashtu; gjithçka mir’.Pse të mendojm’ do t’fitojm’shpërblim t’madhLuft’s po t’i shmangemi?Gati t’jeni; guxim t’merrni.Per’ndia kurr’ nuk na braktis;Shpejt një legjend’ do të themi –Gjithçka mir’! Gjithçka mir’!
3. Vendin do t’gjejm’ Per’ndia na e dha sot,Fort larg në perëndim,Atje askush s’na tremb e s’na nget dot;Shenjtor’t do t’ken’ bekim.Gjith’ ajri veç muzik’ do t’ket’,Lavdi do i thurim Per’ndis’,Mbret; Mbi gjithçka k’to fjal’ do t’themi –Gjithçka mir’! Gjithçka mir’!
4. Edhe në vdekshim përgjat’ udh’timit,G’zohuni! Gjithçka mir’!Do t’rrojm’ me t’drejtët t’lir’ prej mundimitDhe prej hidhërimit!Por n’se jeta na shpëtohetShenjtor’t t’i shohim në prehje,O, ky kor do t’thot’ plot ushtim –Gjithçka mir’! Gjithçka mir’!

X:30 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:G G2 G3/2A/ B3 G | FG AB c4 | yy

X:326 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:C clef=treble-8 c2 c3/2d/ e3 c | Bc de f4 | yy

Eni Shenjtor’

, 21