Kështjell’ e Fort’ Per’ndia Yn’

English: A Mighty Fortress Is Our God

First line: Ein feste Burg ist unser Gott / A mighty fortress is our God, A bulwark / A mighty fortress is our God, A tower of strength / A mighty fortress is our God, a bulwark never failing / A mighty fortress is our God / A mighty fortress is our God / Castillo fuerte es nuestro Dios

Original language: German
Original title: Ein feste Burg ist unser Gott

Words: Martin Luther
Music: Martin Luther


Kështjell’ e Fort’ Per’ndia Yn’
, 36


Kështjell’ e fort’ Per’ndia yn’,Kull’ e fort’ që kurr’ nuk bie.Ndihm’ plot fuqi Per’ndia yn’,Mbi dallg’t e jetës fiton.Të gjitha i nënshtron.Nga Rënia na shpëton.Të m’dha fuqit’ e Tij.Gjithçka krijoi Ai.E do të mbret’roj’ përgjithmon’.

X:68 Q:1/4=80 M:4/4 L:1/4 K:D d | d d A/B/ c | d/c/ B HA yy

Kështjell’ e Fort’ Per’ndia Yn’

, 36