พระเจ้าเป็นความรัก

English: God Is Love

First line: Earth, with her ten thousand flow’rs / Earth, with her ten thousand flowers / Earth with her ten thousand flowers, Air, with all / Earth, with her ten thousand flow’rs, Air, with all

Original language: English

Words: Thomas R. Taylor
Music: Thomas C. Griggs


พระเจ้าเป็นความรัก
, 36


1. พสุธามาลีนานานภาฝนพรำลำแสงฉานฟากฟ้ากว้างไกลใหญ่ไพศาลทะเลตระการพราวแพรวพรายสิ่งรอบกายสิ่งในเวหาบอกว่าพระเจ้าเป็นความรัก
2. เสียงกลางหว่างหุบเขาภูผาในพนาริมลำวารีเสียงลมโชยและเสียงปักษีส่งวจีเป็นเสียงเสนาะเพลงเพราะในหล้าและเวหาบอกว่าพระเจ้าเป็นความรัก
3. ความหวังที่ตั้งต้นแสนหวานจากธารน้ำพุแห่งอุราความสุขทุกอย่างที่จักมาสู่บรรดาถิ่นฐานบ้านเราเหล่าเสียงกระซิบจากเวหาบอกว่าพระเจ้าเป็นความรัก

X:87 Q:1/4=104 M:3/4 L:1/4 K:G D2 G | F2 D | (E A) F | G3 | yy

X:313 Q:1/4=104 M:3/4 L:1/4 K:Bb F2 B | A2 F | (G c) A | B3 | yy

พระเจ้าเป็นความรัก

, 36