Manatili sa ’King Tabi

English: Abide with Me; ’Tis Eventide

First line: Abide with me; ’tis eventide! The day is past and gone / Abide with me; ’tis eventide / Abide with me, ’tis eventide! The day

Original language: English

Words: M. Lowrie Hofford
Music: Harrison Millard


Manatili sa ’King Tabi
, 96


1. Manatili sa ’king tabi’Pagkat gumagabi:Anino ng takipsilimAng s’yang nalalabi.Sa puso ko at tahanan,Maging panauhin.
[Chorus]Panginoon, gumagabi:Nawa’y manatili;Panginoon, manatili:Masdan, gumagabi.
2. Manatili sa ’king tabiAking Panginoon;Paglalakbay sa piling N’yoSa puso ko’y tugon.Ligaya ng aking buhayAng wika N’yo’t tinig.
3. Manatili sa ’king tabi,Gabi ay may lumbay;Kung ’di Kayo makaniig,Mapanglaw ang buhay,Nangangambang sa tahananKarimla’y lalagi.

X:165 Q:1/4=69 M:3/4 L:1/8 K:Eb G2 | G3 G B3/2G/ | G3/2F/ F3 F | A3 A AA | G4 yy

Manatili sa ’King Tabi

, 96