Iesu, Mato no te Ora

English: O Thou Rock of Our Salvation

First line: O thou Rock of our salvation / O du Held des wahren Glaubens / Oh, Thou Rock of our salvation / Rocher du salut suprême / O thou Rock of our Salvation, Jesus, Savior of the / O Thou Rock of our Salvation, Jesus, Savior

Original language: English

Words: Joseph L. Townsend
Music: William Clayson


Iesu, Mato no te Ora
, 159


1. Iesu, Mato nō te ora,Fa’aora nō te ao,ha’aparare nei mātoui tā ’Oe parau mo’a.
[Chorus]Fa’a’ati i te reva;Fa’a’ati pūai.’Ia manuia i te pārurura’a i te parau mau.
2. ’Aro mātou i te hara;Pāruru i te parau mau.’A tauturu mai ’e te Fatui te ’arora’a.
3. E hīmene noa mātou’a haere ai i mua.’Aro noa mātou ma teitoito rahi mau.
4. ’Ia upo’oti’a mātoui te ’arora’a nei,e ’ia hope te ’ohipai teie fenua nei.
[Chorus]’Āfa’i ia mātou na muriia ’Oe, te Mesia,Mato ’Oe nō te ora,Fa’aora nō te ao.

X:258 Q:1/4=100 M:4/4 L:1/4 K:C E3/2 F/ G E | c A G E | D3/2 E/ F A | G F E2 | yy

Iesu, Mato no te Ora

, 159