E buka Himene Evanelia

E buka Himene Evanelia

E buka Himene Evanelia I Faaauhia ei Haamaitairaa i te Atua

E buka Himene Evanelia, Tahitian.
Papeete, Tahiti. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1913. 1918 Edition. 152 songs.


Indexes

References

  • Archive Viewer: 66843
  • Flake-Draper Number: 1868 (Mormon Bibliography, 1830–1930)
  • Jacobs Number: 858.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)
  • BYU Harold B. Lee Library: BX 8685.2 .T13 1918
  • Church History Library: M285.2 H99TAH 1918
  • N/A
List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Te Pouraa Mai o te Melahi
2.
Te Mau Parau Aroha
3.
Ua Pure Anei Oe?
4.
Aratai Mai
5.
No te Pure Mau
6.
Himene Haamaitairaa
7.
Te Faaora no Iseraela
8.
I Nia i te Tupuai Mou’a
9.
Ia Parau Haamaitai Noa
10.
Amui i te Arueraa
11.
Ta’u Feia E!
12.
A Tuu Mai i te Tamarii
13.
E Tamarii Iti Iesu
14.
Faatupuraa Haamaitai
15.
Aue te Sabati ra e!
16.
Himene Oroa
17.
Tei Desereta ra
18.
I Nia i te Ra’i
19.
A Faaroo Mai
20.
Faaho’iraa Evanelia
21.
Te Tia-faahou-raa
22.
Tau Metua
23.
Te Fare Mori
24.
Ma te Oaoa Rahi, e Homa
25.
Te Varua o te Atua
26.
Auê te Peropheta e!
27.
E Oaoa Tatou
28.
Teie Mai Nei te Ora
29.
Feia Rave Ohipa
30.
Te Haaputuputuraa
31.
Tau Mato
32.
A Hi’o i te Melahi
33.
Te Atua, te Metua
34.
Ziona
35.
Te Tomoraa
36.
No te Faatupuraa Parau
37.
Tiai â
38.
Iesu Tau Faaora
39x.
Mai te Hupe i te Aahiata
39.
Te Tomoraa Fare Pureraa Apî
40.
Te Atua, Farii i te Haamaitai
41.
Te Arii Mana
42.
Arau A’e
43.
No te Oroa a te Fatu
44.
Ua Tae i te Hora
45.
No te Oroa a te Fatu
46.
Te Vea Mo’a
47.
Te Fanauraa o te Mesia
48.
Mahana Faaearaa
49.
Himene Haamaitairaa
50.
Mauruuru no te Haapiiraa Sabati
51.
Te Faaearaa
52.
Iehova Mana
53.
Himene Pure
54.
Te Basileia
55.
Ei te Atua
56.
Te Mahan’a Haavâraa
57.
Uputa to te Ra’i
58.
Pô Matahiti
59.
Te Haapiiraa Sabati
60.
Te Pupu Tamarii
61.
Nehenehe Ziona
62.
Eiaha e Fiu
63.
Te Fetia o te Poipoi
64.
Haleluia
65.
Ei Pihaiiho Vau Ia oe
66.
Te Arenio
67.
Ara Mai
68.
Ua Rahi Tau Hara
69.
I Haere Mai Iesu i te Ao faaapu
70.
No te Oroa a te Fatu
71.
Te Varua Taata i Tiihia Mai
72.
Te Mahana Haavâraa
73.
No te Hunaraa Tino
74.
Eaha Râ Ia Tae i Reira?
75.
Ei Haamaitairaa i te Mesia
76.
Ei Mua! Faehau Faaroo, ei te Aroraa
77.
Te Mato Mure Ore
78.
No te Faaroo Rahi
79.
No te Feia Hôe i te Vaa ra
80.
Te Mori Aratai
81.
Ia Mau â
82.
No te Bapetizoraa
83.
No te Faaôraa Taeae
84.
Ei Faaotiraa
85.
Ei Faaotiraa
86.
No te Fare o te Fatu
87.
No te Tamarii
88.
Te Tomoraa Fare Pureraa
89.
Auê te Oaoa!
90.
Tauturu Mai
91.
Auê te Hiero!
92.
I Nia i te Satauro
93.
Ta Iesu Ohipa
94.
Te Ueueraa
95.
Peho Iti Ofai Utaha Nei
96.
Te Tupuraa o te Parau Mau
97.
No te Matahiti Apî
98.
Te Ratere Cerisetiano
99.
Parau no Hoê Tau
100.
Himene Faaoou Mai Na
101.
Ara Mai Tatou
102.
A Hi’o Tatou
103.
No te Tumu o te Ora
104.
Te Tiai Aroha
105.
Mai te One Tahatai ra
106.
No te Faaearaa i te Ra’i
107.
Faaroo i te Parau a te Atua
108.
Te Mana’oraa i Galilea
109.
Te Feia Hinaaro
110.
Tau Fatu ra, Tau Maramarama
111.
Ei Pihaiiho Vau i tau Fatu
112.
E Mea Maere
113.
Haere Mai ia Iesu Christ
114.
Tairûrû Ma te Arue
115.
Haere Mai, te Arii Rahi
116.
Auê te Aroha Rahi!
117.
Haere, e Pure Ai
118.
Haapao Maitai
119.
E Himene i to Iesu I’oa
120.
Mauruuru no te Peropheta
121.
Te Hahaere Atu Nei Tatou
122.
Utaha Nehenehe!
123.
Farereiraa Oaoa ra
124.
Te Are Moana
125.
No te Aroharaahia Mai
126.
No te Poipoi Sabati
127.
No te Mata’u-ore-raa
128.
No te Peeraa o te Pouri
129.
Te Mau Vea No Utaha Mai
130.
Mea Maere E
131.
Ia ora na te Amuiraa
132.
Aue te Popou E
133.
Iseraela
134.
Himene Taa-ê-raa
135.
Tomoraa Fare
136.
Mori Aratai
137.
Ia Vai te Aroha
138.
Eaha ta Oe Utua?
139.
Pure Matamua no Iosepha Semita
140.
Ei Iudea te Mau Tiai Mamoe
141.
A Faaroo na, i te Faaoto Pu
142.
E Mau Debure no te Deserata
143.
Pupu Tamarii Oaoa
144.
Ahea ra Ta’u Faaora Here?
145.
Eaha ra ïa te Auhune?
146.
Tamau i te Faaroo
147.
A Rave Itoito i te Ohipa
148.
Himene Hunaraa
149.
Aroha Rahi no te Tiai Mamoe
150.
Ia Haamana’o i to Iesu Poheraa
151.
La Marseillaise

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video