Te Mau Nunaa!

English: Hark, All Ye Nations!

First line: Sehet, ihr Völker, Licht bricht heran! / Hark, all ye nations!

Original language: German
Original title: Sehet, ihr Völker!

Words: Louis F. Mönch
Music: George F. Root


Te Mau Nunaa!
, 163


1. Te mau nūna’a! Fa’aro’o nai te reo o te mau mēlahii te pi’ira’a ’ua ’āfa’i-hia mai te parau mau!
[Chorus]’Auē te ’oa’oa rahinō te parau mau ’e te aroha!Poro-haere-hia na te aoi teie mahana.
2. ’Oto noa te mau nūna’a,’a ’imi ai rātou i te parau mau.’Ua hope te tīa’ira’a;’Ua tae mai te parau mau!
3. Mā’itihia e te Fatu,nō te tāvini i raro nei.Pāruru tātou i te parau mau,poro i Tāna parau!

X:264 Q:1/4=108 M:4/4 L:1/8 K:Bb F2 G3/2F/ D2 F2 | B2 c3/2B/ G4 | A2 A3/2B/ c2 d2 | B2 A3/2G/ F4 | yy