Maitihia Outou e te Atua ra

English: Ye Who Are Called to Labor

First line: Ye who are called to labor / Ye who are call’d to labor and minister for God / Ye who are called to labor and minister for God

Original language: English

Words: Mary Judd Page
Music: Daniel B. Towner


Maitihia Outou e te Atua ra (reo taea’e)
, 196


1. Mā’itihia ’outou ’e te Atua ra,’e ’ua fari’i ’outou i Tōna ra mananō te poro i Tāna ra ’evanelia,i rotopū i te mau nūna’a ato’a.
2. ’Eiaha e ha’apōiri i te mana’oi te mau mea tano ’ore nō te ao nei;Ha’api’i i te mau nūna’a ’ia fa’a-ineine nō te fārerei i te Fatu.
3. Ha’apae i te mana’o te’ote’o ra,’a pure tāmau noa ’ia tauturuhia;Na te Vārua e ha’api’i ia ’outou;Poihere ho’i te Fa’aora ia ’outou.
4. Te vai ra te mau ha’amaita’ira’a maui fa’ata’ahia nō ’outou ato’a;Upo’oti’a ho’i ’outou i te pohema te fāri’i i te rē hanahana mau.

X:321 Q:3/8=66 M:6/8 L:1/8 K:Bb F=EF B2 F | A G2- G2 G | A2 G E2 G | F6 | yy

Maitihia Outou e te Atua ra (reo taea’e)

, 196