Tune: Blott en dag, ett ögonblick i sänder (Oscar Ahnfelt)

Composer: Oscar Ahnfelt

This tune is associated with the following texts: