Hymnbooks and other collections in Danish

This list shows hymnals and other music collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Danish (Dansk), as well as other hymnals of interest to Latter-day Saints. Hymnals/collections that appear in light grey have not been fully indexed.

Jump to:

General Hymnals

Songbooks for Children

Songbooks for Youth

Miscellaneous Songbooks

Albums and Digital Collections

Periodicals with Music

Manuals with Music

Booklets and Leaflets

Booklets and Leaflets

General Hymnals

Miscellaneous Songbooks

Salmer og Sange (1993) Salmer og Sange (1993) Sidste Dages Hellige’s Salmer (1960) Sange (1956) Zion’s Sange: Tillæg (1945) Zions Sange (1910) Zions Sange (1910) Søndagsskole Sange (1898) Søndagsskole Sange (1898) Salmer med Melodier (1884) Salmer med Melodier (1884) Udvalg af Psalmer (1881) Sange, til Brug for de Sidste-Dages Hellige (1857) Sange, til Brug for de Sidste-Dages Hellige (1857) Psalmer (1853) Psalmer (1853) Hellige lovsange og hymner (1851) Hellige lovsange og hymner (1851) Børnenes sangbog (1995) Flere børne sange (1978) Aktivitetssange og vers (1978) Syng med mig (1972) Børnene Synger (1960) Syng Dig Glad (1953) Syng Dig Glad (1953) SDH Børnenes Egen Sangbog (1950) SDH Børnenes Egen Sangbog (1950) Hjertets sang (1979) GUF Sangbog (1952) Hymn Preludes for Piano (Danish) (1977) Hymns: Simplified Accompaniments, Abridged Version (Danish) (1975) Den Danske Mission: 120 år Sangbog (1970) Se, natten svinder—skygger fly (1962) Sange Til Brug for Kor (1957) Kvindelig Hjælpeforenings Korbog (1951) Et stort værk (2021) Et stort værk (2021) Jeg vil følge ham (2020) Jeg vil følge ham (2020) I hans fodspor (2019) I hans fodspor (2019) Fred i Kristus (2018) Fred i Kristus (2018) Bed til Gud (2017) Bed til Gud (2017) Flere sange for børn (2006–Present) Flere sange for børn (2006–Present) Musik fra Til styrke for de unge (2021–Present) Musik fra Til styrke for de unge (2021–Present) Musik fra Lille Liahona (2021–Present) Musik fra Lille Liahona (2021–Present) Musik fra Liahona (2021–Present) Musik fra Liahona (2021–Present) Musik fra Liahona (Before 2021) (1851–2020) Musik fra Liahona (Before 2021) (1851–2020) Unge Pigers lejrhåndbog (2002) Primarys sommerprogram 1978: Idéer til Primaryfodselsdagen (1978) Primarys sommerprogram 1977: Banebrydere over hele verden (1977) Efterlevelse af vor religion, første del (1965) Kærlighedens evangelium (1964) Glædestoner (1963) Udvikling gennem evangeliet, del 2 (1962) Udvikling gennem evangeliet, 1 del (1961) Lykkeligt liv (1956) Søndagsskolelektier for de allermindste (1955) Home builders lærker (1955) Lektier for piloter i Primary (1954) Måge samlebog (1951) Blåmejsernes samlebog (1951) Kom, hold din fakkel tent (1989) For netop denne tid (1971) Når han kommer igen (1970) Sange afsjungne ved Conferents-Modet (1859) Sange afsjungne ved Conferents-Modet (1859) L. D. S. Hymns for the Scandinavian Conference Salmebog til Kirke-og Husandagt (RLDS) (1893) Aandelige Sang til Brug i Mission og Sondagsskole (RLDS) (1925)