Salmer med Melodier

Salmer med Melodier

1ste hefte Salmer med Melodier til Brug for Jesu Christi Kirke af Sidste Dages Hellige

Salmer med Melodier, Danish.
Salt Lake City, Utah, USA. Anton Pedersen.
1884. Only known edition. 20 songs.


Indexes

References

  • Archive Viewer: 66820
  • Flake-Draper Number: 6212 (Mormon Bibliography, 1830–1930)
  • Jacobs Number: 584.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)
  • Church History Library: M285.2 H99sDAN 1884
  • N/A
List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Morgenrödens Straaler bryde
2.
Fryd Dig, o Jord, se Herren vil
3.
Stor Herren er, og til hans Pris
4.
Kom alle Zions Sönner
5.
Baagn op, hør Røften lyder
6.
Nu Zions Sol paany opgaar
7.
Lad Zion i sin Pragt opgaa
8.
Jeg tjener Gud, mens jeg er ung
9.
Nu Israels Gjenlöser, vor eneste Lyst
10.
O hører, I Slœgter paa Jorden et Ord
11.
„Nu Zion beredes,”—saa Budskabet
12.
Paa Jorden Gud samler en Stamme saa
13.
Allevegne, hvor jeg vanker
14.
Elskte Zion, stœrk Du stande
15.
Pris Gud, fra hvem hvert Gode kom
16.
Hvor er vel Zion, Herrens Stad?
17.
Se Morgenstjernens Straalers Glands
18.
Atter kraftigt faltes Jorden
19.
Zion, naar paa Dig jeg tœnker
20.
Guds Kirke er vor Klippeborg

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video