Børnene Synger

Børnene Synger

The Children Sing, Danish.
Copenhagen, Denmark. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1960. First edition. 104 songs.


Indexes

References

  • Archive Viewer: 87237
  • Jacobs Number: 600.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)
  • Church History Library: M285.25 C536DAN 196-?
  • N/A
List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Jeg takker Dig, Fader
2.
Ydmygt, med ærbødighed
3.
Fader, vi vil lytte til
4.
Lad mig, o Gud, det høre
5.
Fader, Du som passer på
6.
Fader, vi dine børn nu højt i kor
7.
Tak til vor Fader
8.
Når mange til vor Frelsers fod
9.
Jeg tænker, når jeg læser
10.
Lader Guds Ånds stille hvisken
11.
Forbliv hos mig
12.
Min hyrde er Herren
13.
Jeg ved, at Herren hjælper mig
14.
God Gud og Fader
15.
Kom dog alle, store, små
16.
Hyrden hos fårene våger
17.
Han lever! Vor Forløser stor
18.
Ved tanken på min Frelser kær
19.
Det er måske ej i kampens gny
20.
Guds stråleglands
21.
Jesus er en dyrebar ven
22.
Når skal jeg møde Dig?
24.
Pris Gud, fra hvem hvert gode kom
26.
Kære barn, din Gud er nær dig
27.
Det er så skønt, min Gud, min drot!
28.
Når jeg ser
29.
Fader vor, i himlen
30.
Hele dagen vogter
31.
Lovpris vor store Gud
33.
Du Herrers Herre
34.
Gud har tal på stjernerne
36.
Til vi igen skal mødes her
38.
O, Gud, jeg sov så tryggelig
39.
Gud har så gådefuld en vis
40.
O, Fader, se til os idag
41.
Fader, vi takker for i nat
42.
Kan et lille barn som jeg
46.
Hvilken smuk og yndig morgen
48.
Fra himlens høje hvælv
49.
I vort kære Primary
50.
Bøn er et hjertes indre sang
51.
Kastes du på bølgen om
54.
Hav tak for profeten, Du sendte
55.
Mit lys
56.
Kom, kom Guds folk
59.
Dit hus vi elsker
60.
Frelseren bød
61.
Vi giver Dig kun dit
64.
Brødet og vandet er rede her
67.
Når jeg betaler Tiende
68.
Guldpladerne lå gemte
69.
Sign de små i Zions flokke
73.
Fremad, Herrens stridsmænd
74.
Vi hilser dig, du sabbatsdag
75.
O du bjergland skønt
76.
O, min Fader
77.
Så sikker en grundvold
78.
Engang var Jesus et lille barn
79.
Det løfte jeg nu givet har
80.
Et surt og muggent ansigt
81.
Idag, o Gud jeg prøve vil
82.
Her er Gud’s hus
85.
Jeg synge vil en lille sang
86.
Vi bøjer vore hoveder
89.
Du kan lette hvert et fjed
92.
Ganske bitte dråber
93.
Vi vil synge af glæde
94.
„Vær lyk’lig”
97.
Jeg har to hænder små
101.
Et solskinsbarn jeg bør være
102.
Samler solskin
106.
Giv, sa’e den lille bæk
109.
Bøj i stilhed jeres knæ
110.
Om af trængsel du må prøves
116.
O sig hvad er sandhed?
117.
Zions ungdom
118.
Da du styrket fra dit leje
119.
Atter vi samles i skolen idag
120.
Skal vi svigte vore pagter?
121.
Nej, tal ej ondt
122.
Gør, hvad er ret
125.
Vi slutter for idag
126.
Der er skønhed her på jord
129.
Når jeg vil ud og gå en tur
130.
Kære mor, jeg elsker dig
131.
Moder er den bedste
133.
Når min mor skal opvask fjerne
135.
Visselulle, godnat
136.
Når over dalen de skygger bli’r grå
137.
Moder stryger tøjet
149.
Nu samles vi atter
150.
Kristus dødens lænker brød
151.
Stjerner blinked’, hyrder drømte
152.
Det lille barn Jesus
154.
Til en stald så lav og ringe
158.
Hvorfor lyder klokkeklang?
160.
Hør de glædesklokker ringer
161.
Glad og muntert lyder barnets sang
163.
Langt, langt herfra
168.
Skønne sommerdage
170.
Herren skabte natten
173.
Du smilende morgen
198.
Nu er dagen gået
199.
Vi beder Gud for Dig

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video