O Viiga i le Atua

O Viiga i le Atua: a le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata ai

1948 Hymns, Samoan.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1961. 1991 Edition.


References

List of songs

The songs in this collection have not yet been indexed.