Зора зазори

English: The Morning Breaks

First line: Зора зазори / The morning breaks; the shadows flee; Lo, Zion’s / The morning breaks / The morning breaks, the shadows flee

Original language: English

Words: Parley P. Pratt
Music: George Careless


Зора зазори
, 1


1. Зора зазори, изчезна тъмата.Знамето на Сион се развя.Зората на нов, светъл ден,зората на нов, светъл денсияйна изгря тя над света.
2. Разпръсват се облаци от заблуда.Правдата Божия засияи славата Му заблестяи славата Му заблестядалече по цялата земя.
3. Изпълниха се пророчества древнии Израил ще бъде събран.А верните от Юда пак,а верните от Юда пакще дойдат отново в’Ханаан.
4. Иехова говори и ни приканвада се обърнат всички, зове.С’десница мощна сочи Той,с’десница мощна сочи Тойчедата на Своя свят завет.
5. Свидетелстват ангели от небетос’правдата земна във светлина.Зората на Сион изгря,зората на Сион изгря,чедата тя води у дома.

X:1 Q:1/4=100 M:3/4 L:1/8 K:C G2 | G2- G2 E2 | c4 B2 | (A2 e2) d2 | (c2 B2) z2 | yy

Зора зазори

, 1