Te Hiti Mai Nei te Mahana

English: The Morning Breaks

First line: Te hiti mai nei te mahana / The morning breaks, the shadows flee / The morning breaks; the shadows flee; Lo, Zion’s / The morning breaks

Original language: English

Words: Parley P. Pratt
Music: George Careless


Te Hiti Mai Nei te Mahana
, 1


1. Tē hiti mai nei te mahana,Hi’o i tō Ziona reva.Mahana māramarama,Mahana māramarama,Nehenehe ai te fenua.
2. E ’ore te mau peu ’ī’inoI te māramarama mo’a.Te ’ana’ana mai nei ra,Te ’ana’ana mai nei ra,I ni’a i te mau fenua.
3. Te tau teie no te ’Ētene,Fātata mai te mahanaE maita’i ai ’īserā’ela,E maita’i ai ’īserā’ela,I te fenua i parauhia.
4. Fa’aro’o mai ia IehovaHa’apa’o i Ta’na ra parau.Fa’atoro mai Oia,Fa’atoro mai Oia,I To’na rima mana rahi.
5. Te parau mai nei te mau mēlahiE te parau mau no te ao neiTe hiti maira ZionaTe hiti maira Ziona’Ia tāhō’ē i Tōna feiā.

X:1 Q:1/4=100 M:3/4 L:1/8 K:C G2 | G2- G2 E2 | c4 B2 | (A2 e2) d2 | (c2 B2) z2 | yy

Te Hiti Mai Nei te Mahana

, 1

Te Hiti Mai Nei te Mahana

, 1