Jesus, Mahigugmaon sa Kalag Ko

English: Jesus, Lover of My Soul

First line: Jesus, lover of my soul, Let me to thy bosom fly While / Jesus, Lover [Savior] of my soul, Let me to thy bosom [refuge] fly / Jesus, lover of my soul / Jesus, Lover of my soul, Let me to thy bosom fly

Original language: English

Words: Charles Wesley
Music: Joseph P. Holbrook


Jesus, Mahigugmaon sa Kalag Ko
, 56


1. Jesus nga mahigugmaon,Niini nga kalag ko,Kanimo ko paduolon,Sa unos nahadlok ko.Tagoa ko Dios tagoa,Hangtud unos wala na.Giyahi ako, luwasa;O, kalag ko dawata.
2. Walay lain nga kadangpan;Sa kalag kong mahuyang.Ayaw gyud ko og pasagdi;Gihapon ko tabangi.Ikaw akong gisaligan;Sa tanan nga panabang.Unta ako panalipdanSa Imo nga anino.

X:102 Q:1/4=69 M:3/4 L:1/8 K:C E3/2E/ | E3 C F3/2E/ | (E2 C2) (3(CD)E | F3 A G3/2F/ | E4 yy

Jesus, Mahigugmaon sa Kalag Ko

, 56