Kalipay sa Kalibutan

English: Joy to the World

First line: Joy to the world! The Lord will come! / Joy to the world, the Lord is [has] come / Joy to the world, the Lord will come, And earth receive / Lizwe, thokoza, nans’ iNkos’ / Joy to the world! the Lord is come / Joy to the world / Mundo feliz, nasceu Jesus

Original language: English

Words: Isaac Watts
Music: George Frideric Handel


Kalipay sa Kalibutan
, 120

Adapt.: William W. Phelps


1. Kalipay sa kalibutan;Moabut nang Hari!Andamon tang matag dughan,Santos managawit,Anghel managawit,Santos, manga anghel magawit.
2. Maglipay na maglipay na,Maghari nas Jesus,Kabukiran, kapataganBalika ang tunog,Balika ang tunog,Tunog, tunog sa kalipay.
3. Kagulanan mawala na,Ni tunok mohugpa;Panalangin modagayaKutob dunay tunglo,Kutob dunay tunglo,Kutob, kutob dunay tunglo.
4. Samtang ang Israel nagkatag,Daw manga bitoon,Nga sa langit nagahayag,Simbahon gyud ang Dios,Simbahon gyud ang Dios,Simbahon, simbahon gayud ang Dios.

X:201 Q:1/4=96 M:2/4 L:1/8 K:D d2 c3/2B/ | A3 G | F2 E2 | D3 A | B3 B | c3 c | d4- | d3 yy

Kalipay sa Kalibutan

, 120

Adapt.: William W. Phelps