La oss forene her vår sang

English: Joy to the World

First line: Fryd deg, O jord / La oss forene her vår sang / Fryd dig å jord, se Herren vil på jorderiket bo / Joy to the world! the Lord is come / Mundo feliz, nasceu Jesus / Joy to the world / Joy to the world! The Lord will come! / Joy to the world, the Lord is [has] come / Lizwe, thokoza, nans’ iNkos’ / Joy to the world, the Lord will come, And earth receive

Original language: English

Words: Isaac Watts
Music: George Frideric Handel


La oss forene her vår sang
, 124

Adapt.: William W. Phelps


1. La oss forene her vår sangmed englenes hos Gud,hvor tusen tunger på en gangde stemmer i en gledessangog synger gleden utog synger gleden utog synger gleden, gleden ut.
2. De synger: Lammet verdig erall makt og lov og pris!Vår sang vil bringe gjenklang hermed takk til ham som har oss kjær,med takk på samme vis,med takk på samme vis,med takk, med takk på samme vis.
3. Det lam som verdens synder barog sonet i vårt sted,med Gud han oss forsonet har,så vi kan rense våre karog nå kan finne fredog nå kan finne fredog nå, og nå kan finne fred.
4. Må jordens slekter prise ham,Guds Sønn, stor, evig, vis,og synge: Lammet verdig er.Hans soning renset våre klær.Gi ham all takk og pris,gi ham all takk og pris,gi ham, gi ham all takk og pris!

X:201 Q:1/4=96 M:2/4 L:1/8 K:D d2 c3/2B/ | A3 G | F2 E2 | D3 A | B3 B | c3 c | d4- | d3 yy

La oss forene her vår sang

, 124

Adapt.: William W. Phelps

La oss forene her vår sang

, 40

Fryd dig å jord

, 105

Adapt.: Hilmar E. Freidel