Můj Vykupitel žije

English: My Redeemer Lives

First line: I know that my Redeemer lives, Triumphant / I know that my Redeemer lives, Triumphant Savior / I know that my Redeemer lives

Original language: English

Words: Gordon B. Hinckley
Music: G. Homer Durham


Můj Vykupitel žije
, 75


1. Můj Vykupitel žije, vím,můj Spasitel a Boží Syn.On smrt i bolest překonal,mne vede, je můj Pán a Král.
2. On žije, Skála víry méa lidstva Světlá naděje,to Světlo cest, co výš vedou,i jas za smrti oponou.
3. Kéž sídlí ve mně Duch míru,Tvůj klid, jenž sílí mou vírutou osamělou cestou jít,do Tvé věčnosti zamířit.

X:135 Q:1/4=92 M:4/4 L:1/4 K:G D | B3/2 B/ d B | G A B3/2 yy