Igen vi står ved Herrens bord

English: Again We Meet around the Board

First line: Igen vi står ved Herrens bord / Again we meet around the board Of Jesus, our / Again we meet around the board / Again we meet around the board Of Jesus

Original language: English

Words: Eliza R. Snow
Music: George Careless


Igen vi står ved Herrens bord
, 110


1. Igen vi står ved Herrens bordmed Jesus vor Forløser stor,i tro på hans forsoningsdød,der ene frelser os fra nød.
2. Han tro sin Faders plan adlødfor os at frelse fra vor nød.En verden købe ved sit blodog for vor brøde gøre bod.
3. Hjælp os, o Gud, at fatte heltdet offer, som blev os tildelt,da gennem din enbårne Søndu gav os liv og frelse skøn.
4. Han fører os fra dødens dalhjem til sin lyse himmelsal,om blot vi følge vil hans bud;han er vor Konge og vor Gud.

X:186 Q:1/4=88 M:3/4 L:1/8 K:G D2 | (G2 B2) d2 | (c2 E2) BA | (G3 F) EF | G4 yy

Igen vi står ved Herrens bord

, 110

Igen vi står ved Herrens bord

, 70