Mu Lunastaja elab

English: My Redeemer Lives

First line: I know that my Redeemer lives, Triumphant / I know that my Redeemer lives, Triumphant Savior / I know that my Redeemer lives

Original language: English

Words: Gordon B. Hinckley
Music: G. Homer Durham


Mu Lunastaja elab
, 83


1. Mu Lunastaja elab, tean.Ta on mu Päästja võidukas.Kõik valu, surma alistasmu Issand ja mu Kuningas.
2. Mu Päästekalju elab, tean.Me Tema peale loodame.Ta näitab teed, ei alt meid vea,me Temas surma võidame.
3. Su sulnist Vaimu otsin ma,vaid Sinus rahu leida saan.Mu usku vaevas tugevda,et kitsal teel võiks püsida.

X:135 Q:1/4=92 M:4/4 L:1/4 K:G D | B3/2 B/ d B | G A B3/2 yy