Jau aušta rytas

English: The Morning Breaks

First line: The morning breaks / The morning breaks, the shadows flee / The morning breaks; the shadows flee; Lo, Zion’s

Original language: English

Words: Parley P. Pratt
Music: George Careless


Jau aušta rytas
, 1


1. Jau aušta rytas, traukias tamsavirš kiekvienos tautos, šalies.Didinga švinta jau diena,didinga švinta jau diena –Sionės vėliava plazdės.
2. Jau greit klaidų migla išnyksDievo teisumo spinduliuos;seniai laukta šlovė sušvis,seniai laukta šlovė sušvisvisuos pasaulio pakraščiuos.
3. Kai bus pagonys sukviesti,upė malonių jiems tekės.Judėjai, tapę nuplauti,Judėjai, tapę nuplauti,žadėtoj žemėje klestės.
4. Jehova kalba, vaike, tau,o, atsigręžk visa širdim!Ranka galinga moja jau,Ranka galinga moja jau,vaikus sukviesdama glėbin.
5. Šventieji liudija draugesu angelais, jog tai tiesa:Sionės sklinda jau šviesa,Sionės sklinda jau šviesa;namo parves ji ir tave.

X:1 Q:1/4=100 M:3/4 L:1/8 K:C G2 | G2- G2 E2 | c4 B2 | (A2 e2) d2 | (c2 B2) z2 | yy

Jau aušta rytas

, 1