Šventieji, šen

English: Come, Come, Ye Saints

First line: Come, come, ye saints, no toil / Come, come, ye Saints / Come, come ye Saints, not toil nor labor fear / Come, come, ye Saints, no toil or labor fear / We’ll make the air with music ring / Come, come, ye saints, no toil nor labour fear / Come, come, ye Saints, no toil nor labor fear / We’ll find the place

Original language: English

Words: William Clayton
Music: English folk song


Šventieji, šen
, 19


1. Šventieji, šen, be baimės prieš vargus,su džiaugsmu šen keliaut.Nors kelias šis atrodys ir sunkus,ves malonė toliau.Pirmyn, nebodami kančiųir rūpesčių smulkių, tuščių, –taip širdys mums džiaugsmu užkais:kaip gerai, kaip gerai!
2. Ar galim skųstis, kad dalia sunki?Nepamirškim tiesos!Kaip gi tikėtis laimės ateity,jeigu vengsim kovos?Sukaupkime jėgas visas,mus Dievas ir globos, ir ves.Jau greit ištarsime tikrai:„Kaip gerai! Kaip gerai!“
3. Surasim vietą, Dievo skirtą mums,ten tolį, vakaruos,kur niekas mūs ramybės nebedrums,mūs palaimos šventos.Ten muzika puiki skambėsir giesmės amžinos šlovės.Ištarsim su džaugsmu tikrai:„Kaip gerai! Kaip gerai!“
4. O, jei nebaigus kelio, mirti teks,tai bus laimės diena:nuo tol kentėti, vargti nebeteks,būsim vėl danguje.Bet jeigu mums užteks jėgosištverti ligi pabaigos,džiaugsmingai liesis mūs balsai:„Kaip gerai! Kaip gerai!“

Šventieji, šen (vyrų chorui)
, 188


1. Šventieji, šen, be baimės prieš vargus,su džiaugsmu šen keliaut.Nors kelias šis atrodys ir sunkus,ves malonė toliau.Pirmyn, nebodami kančiųir rūpesčių smulkių, tuščių,taip širdys mums džiaugsmu užkais –kaip gerai, kaip gerai!
2. Ar galim skųstis, kad dalia sunki?Nepamirškim tiesos!Kaip gi tikėtis laimės ateity,jeigu vengsim kovos?Sukaupkime jėgas visas,mus Dievas ir globos, ir ves.Jau greit ištarsime tikrai:„Kaip gerai! Kaip gerai!“
3. Surasim vietą, Dievo skirtą mums,ten tolį, vakaruos,kur niekas mūs ramybės nebedrums,mūs palaimos šventos.Ten muzika puiki skambėsir giesmės amžinos šlovės.Ištarsim su džaugsmu tikrai:„Kaip gerai! Kaip gerai!“
4. O, jei nebaigus kelio, mirti teks,tai bus laimės diena:nuo tol kentėti, vargti nebeteks,būsim vėl danguje.Bet jeigu mums užteks jėgosištverti ligi pabaigos,džiaugsmingai liesis mūs balsai:„Kaip gerai! Kaip gerai!“

Compare lyrics side-by-side
X:30 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:G G2 G3/2A/ B3 G | FG AB c4 | yy

X:326 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:C clef=treble-8 c2 c3/2d/ e3 c | Bc de f4 | yy

Šventieji, šen

, 19

Šventieji, šen (vyrų chorui)

, 188