Giesmės ir vaikų dainos

Giesmės ir vaikų dainos

Hymns and Children’s Songs, Lithuanian.
Germany; Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1997. 2001 Edition (last known). 45 songs.

6/96 English approval; 7/99 translation approval. Book © 1997, 2001.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Pradžia (Return to top)
2.
Šventieji, šen
4.
Viešpaties vaikai, visi
5.
Izraelio Atpirkėjas
6.
Koks pagrindas tvirtas
8.
Suskaičiuok malones
10.
Susiburkime darbui mūsų Viešpaties
12.
O Viešpatie, Tavęs kas valandą man reik
13.
Žavus tas darbas, Viešpatie
14.
Pirmoji Džozefo Smito malda
Sakramentas (Return to top)
16.
Štai mirė Atpirkėjas mūs
18.
O, Amžinasis Tėve
19.
O, Dieve, kiek meilės ir išminties
20.
Gimė Jėzus paprastai
21.
Dieve, išgirski maldą mūs
22.
Apstulbintas Jėzaus malonės nūnai esu
24.
Žalia kalva ten tolumoj
25.
Giedosim Jėzui mes karštai
26.
Išganytojau, mes prašom
Pabaiga (Return to top)
28.
Šventoji Dvasia
30.
Viršūnėj vėliava
31.
Sakyk, kas tiesa?
32.
Pradžiukim!
34.
Elkis teisiai
36.
Už pranašą, Dieve, Tau dėkingi
38.
Jis gyvas, Atpirkėjas mūs
40.
Tave Dievas telydės nuolat
42.
Tėve iš dangaus tėvynės
Specialios paskirties giesmės (Return to top)
44.
Grožis supa mus aplink
46.
Aš eisiu tenai, kur norėsi Tu
48.
Ar meldeisi tu?
50.
Garbinkim tą
52.
Toli, Judėjos lygumose
53.
Tyli naktis!
54.
Kristus kėlės mums šiandieną
55.
Kėlės Kristus!
Vaikų dainos (Return to top)
58.
Dievo vaikas aš
59.
Žinau, kad Tėvas gyvena
60.
Kadaise, kai Jėzus gyveno tarp mūs
61.
Tau, Dangiškasis Tėve
62.
Šventyklą man suteikė
63.
Aš noriu būt geras kiekvienam
64.
Doras išlik!
65.
Aukso lakštai
66.
Mokyki vaikščioti Jo šviesoje
67.
Šeimos malda

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video