Dzīvs mans Pestītājs

English: My Redeemer Lives

First line: I know that my Redeemer lives, Triumphant Savior / I know that my Redeemer lives / I know that my Redeemer lives, Triumphant

Original language: English

Words: Gordon B. Hinckley
Music: G. Homer Durham


Dzīvs mans Pestītājs
, 74


1. Es zinu — dzīvs mans Pestītājs,Mans Ķēniņš, Glābējs, Skolotājs!Viņš sāpes, nāvi uzveicisKā Dieva Dēls uz Zemes šīs.
2. Viņš dzīvo, mana drošā KlintsUn cerība, kas neiznīkst!Viņš bākuguns visspožākā,Kas rāda ceļu tumsībā.
3. Ak, Kungs, man Savu Garu dod,Lai dvēsle mieru iemanto,Lai turpinu es ticībāŠo ceļu, kas ved mūžībā!

X:135 Q:1/4=92 M:4/4 L:1/4 K:G D | B3/2 B/ d B | G A B3/2 yy

Dzīvs mans Pestītājs

, 74