Hoop van Israël

English: Hope of Israel

First line: Hoop van Israel / Hope of Israel, Zion’s army, Children of the promised day / Hope of Israel, Zion’s army / Hope of Israel, Zion’s army, Children of the promised / Hope of Israel, Zion’s army, Children / Hope of Israel

Original language: English

Words: Joseph L. Townsend
Music: William Clayson


Hoop van Israël
, 171


1. Hoop van Is’rel, Zions leger, kind’ren Gods, steun op zijn macht.Hoor, de Heer spreekt uit het ‘Voorwaarts!’ en de strijd is in zijn kracht.
[Chorus]Hoop van Isr’el, rijs in macht!’t Zwaard der waarheid geeft u kracht.Slaak de krijgskreet: Bid en waak!Weet dat God verwinnaars maakt.
2. Zie de vijand, sterk gelegerd, in de zond’ en groot in tal.Hoop van Isr’el, op, ten strijde! Breng hen allen nu te val!
3. Strijd voor Zion, weg met dwaling, zwaai het zwaard met al uw kracht;elke slag velt weer een vijand, ied’re stap brengt ons meer macht.
4. Spoedig is de veldslag over en deez’ aard’ van zonde vrij.Voorwaarts, voorwaarts, jeugd van Zion, schaar u in der strijd’ren rij!

X:259 Q:1/4=120 M:4/4 L:1/8 K:Bb B3 B B2 F2 | DE FG F2 B2 | c3 d c2 FG | A2 G2 F4 | yy

Hoop van Israël

, 171