Zbawca żyje mój

English: My Redeemer Lives

First line: I know that my Redeemer lives, Triumphant Savior / I know that my Redeemer lives / I know that my Redeemer lives, Triumphant

Original language: English

Words: Gordon B. Hinckley
Music: G. Homer Durham


Zbawca żyje mój
, 70


1. Ja wiem, że Zbawca żyje mój,Syn Boży odkupienie dał.Zwyciężył ból, pokonał śmierć,Mój Król, mój Pasterz i mój Pan.
2. On jest filarem wiary mej,Nadzieją jasną ludzkich dusz,Wskazuje lepszą drogę namI wiedzie nas wśród ziemskich burz.
3. Och, obdarz Swoim Duchem mnie,Spokojem upragnionym tak.Daj z wiarą kroczyć naprzód wciąż,Ku Twej wieczności iść przez świat.

X:135 Q:1/4=92 M:4/4 L:1/4 K:G D | B3/2 B/ d B | G A B3/2 yy

Zbawca żyje mój

, 70