Jezus, Mbret i Fort’ në Sion

English: Jesus, Mighty King in Zion

First line: Jesus, mighty King in Zion, Thou alone / Jesus, mighty King in Zion, Thou alone our guide / Jesus, mighty King of Zion / Jesus, mighty King in Zion

Original language: English

Words: John Fellows
Music: Tracy Y. Cannon


Jezus, Mbret i Fort’ në Sion
, 147


1. Jezus, Mbret i fort’ në Sion,Veç Ti udh’heqsi yn’ je.Në urdhrin Tënd mbështetemi;Askënd s’ndjekim veç Teje.
2. Si simbol i pasionit TëndDhe t’fitores mbi varrin,Ne që njohim shpëtimin Tënd,Nën uj’ hyjm’ për pagëzim.
3. Pa frik’ nga përçmim’ i botës,Shtegun e lasht’ ndjekim ne,T’varrosur me Zotin, t’ngriturNë një jet’ hyjnisht të re.

X:234 Q:1/4=100 M:4/4 L:1/4 K:C E E F G | A A G E | c3/2 c/ B A | G ^F G2 | yy

Jezus, Mbret i Fort’ në Sion

, 147