Folk och nationer, hör himlens röst

English: Hark, All Ye Nations!

First line: Sehet, ihr Völker, Licht bricht heran! / Hark, all ye nations!

Original language: German
Original title: Sehet, ihr Völker!

Words: Louis F. Mönch
Music: George F. Root


Folk och nationer, hör himlens röst
, 181


1. Folk och nationer, hör himlens röst!Budet skall nå vart människobröst.Kunskap och ljus och sanningens ordfinns åter på vår jord.
[Chorus]Kristi rena evangeliumlyser klart igenom tid och rum.Kunskap från höjden når oss i dag.Herre, vårt tack mottag.
2. Mörkret har skingrats. Tystnaden bröts.Nu i hans kärlek glada vi möts.Väntan är slut, vi törstar ej mer.Sanningens ljus vi ser.
3. Utvalda till att tjäna vår Gudgår vi till varje land med hans bud.Trofast predikas sanningens ordför varje själ på jord.

X:264 Q:1/4=108 M:4/4 L:1/8 K:Bb F2 G3/2F/ D2 F2 | B2 c3/2B/ G4 | A2 A3/2B/ c2 d2 | B2 A3/2G/ F4 | yy

Folk och nationer, hör himlens röst

, 181

Folk och nationer, hör himlens röst

, 181