Psalmer

Psalmer

Psalmer – Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Hymns, Swedish.
Germany. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1993. 2002, 2nd Edition. 201 songs.

Book © 2002 Intellectual Reserve, Inc.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Evangeliets återställelse (Return to top)
1.
Se, dagen gryr och mörkret flyr

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

Other versions of this song:
The Morning Breaks

2.
Den himmelska elden

Words: William W. Phelps

Music: English melody

Other versions of this song:
The Spirit of God

3.
Kom, låt oss nu glädjas

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

Other versions of this song:
Now Let Us Rejoice

4.
Se, högt på bergets krön

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
High on the Mountain Top

5.
Han kommer, Förlossar’n för Israels hus

Words: Joseph Swain; William W. Phelps (adapter)

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

Other versions of this song:
Redeemer of Israel

6.
En ängel ifrån skyn

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

Other versions of this song:
An Angel from on High

7.
Sanningens och maktens Gud

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
God of Power, God of Right

8.
Israel, nu God dig kallar

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

Other versions of this song:
Israel, Israel, God Is Calling

9.
Kom, lyssna till profetens röst

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
Come, Listen to a Prophet’s Voice

10.
Tack, Gud, att profeter du sänder

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

Other versions of this song:
We Thank Thee, O God, for a Prophet

11.
Hjälp vår profet så kär

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

Other versions of this song:
God Bless Our Prophet Dear

12.
Vi alltid ber för dig

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

Adapt.: Evan Stephens

Other versions of this song:
We Ever Pray for Thee

13.
Höj en tacksam lovsångs ljud

Words: William W. Phelps

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
Now We’ll Sing with One Accord

14.
O, hur skön var morgonstunden

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Adapt.: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Joseph Smith’s First Prayer

15.
O, sköna dag, som kommit har

Words: Philo Dibble

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
The Happy Day at Last Has Come

16.
Pris åt den man

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

Other versions of this song:
Praise to the Man

17.
Led mig till det liv som varar

Words: John A. Widtsoe

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Lead Me into Life Eternal

18.
En sorgbetyngd och fattig man

Words: James Montgomery

Music: George Coles

Other versions of this song:
A Poor Wayfaring Man of Grief

19.
Kom, kom Guds folk

Words: William Clayton

Music: English folk song

Other versions of this song:
Come, Come, Ye Saints

20.
O Gud, vår hjälp i svunnen tid

Words: Isaac Watts

Music: William Croft; Supplement to the New Version, 1708

Other versions of this song:
O God, Our Help in Ages Past

21.
Kom, hjälp till att riket bygga

Words: Ida Romney Alldredge

Music: Alfred M. Durham

Other versions of this song:
They, the Builders of the Nation

22.
Välsigna, Gud, ditt folk

Words: Emmeline B. Wells

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Our Mountain Home So Dear

23.
Herrens folk sig skall förena

Words: Felicia D. Hemans; Edward L. Sloan (adapter)

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
For the Strength of the Hills

24.
Sjung en sång om Sion

Words: Merrill Bradshaw

Music: Merrill Bradshaw

Other versions of this song:
We Will Sing of Zion

25.
Härliga Sion, himmelsk brud

Words: George Gill

Music: Joseph G. Fones

Other versions of this song:
Beautiful Zion, Built Above

26.
Frid ger Guds evangelium

Words: Mary Ann Morton Walker

Music: Alfred M. Durham

Other versions of this song:
Sweet Is the Peace the Gospel Brings

27.
Du, jordens Konung, kom

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

Other versions of this song:
Come, O Thou King of Kings

28.
Kom, Guds barn, från land och stad

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

Arr.: Benjamin Carr

Other versions of this song:
Come, Ye Children of the Lord

29.
Kom, du sälla dag utlovad

Words: Pratt’s Collection

Music: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Come, Thou Glorious Day of Promise

30.
Vak upp, hör rösten ljuder

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
Wake Up, Hear His Voice Sound

Lov och pris (Return to top)
31.
En vänlig grönskas rika dräkt

Words: Carl David af Wirsén

Music: Waldemar Åhlén

Other versions of this song:
A Friendly Green Does Richly Dress

32.
För det vackra på vår jord

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

Other versions of this song:
For the Beauty of the Earth

33.
Allt liv på jord till Herren sjung

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper (adapter)

Music: German hymn; Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1623

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Other versions of this song:
All Creatures of Our God and King

34.
Denna dag av fröjd och glädje

Words: Leroy J. Robertson

Music: Leroy J. Robertson

Other versions of this song:
On This Day of Joy and Gladness

35.
Lova Gud med glädjens röst

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
Praise the Lord with Heart and Voice

36.
Pris vare Gud, som låter oss

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

Other versions of this song:
All Glory, Laud, and Honor

37.
O fröjda dig, du jord

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

Other versions of this song:
Rejoice, the Lord Is King!

38.
En grundval blev lagd

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

Other versions of this song:
How Firm a Foundation

39.
O himlens Gud, dig än en gång

Words: Carrie Stockdale Thomas

Music: Leroy J. Robertson

Other versions of this song:
Great King of Heaven

40.
Lova och prisa din Herre och Konung

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch, 1665

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt

Other versions of this song:
Praise to the Lord, the Almighty

41.
O, våra fäders Gud

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

Other versions of this song:
God of Our Fathers, Whose Almighty Hand

42.
Fädernas Gud, vi nu tillbedja dig

Words: Charles W. Penrose

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
God of Our Fathers, We Come unto Thee

43.
Ära ske Gud i höjd

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

Other versions of this song:
Glory to God on High

44.
Du som är våra fäders Gud

Words: Rudyard Kipling

Music: Leroy J. Robertson

Other versions of this song:
God of Our Fathers, Known of Old

45.
Led oss fram, o himlens Herre

Words: William Williams

Music: John Hughes

Other versions of this song:
Guide Us, O Thou Great Jehovah

46.
Jord med tusen blommor små

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

Other versions of this song:
God Is Love

47.
Fädernas tro

Words: Frederick W. Faber

Music: Henri F. Hemy; James G. Walton

Other versions of this song:
Faith of Our Fathers

48.
O store Gud

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine (adapter)

Music: Tradititonal Swedish folk tune

Arr.: Stuart K. Hine

Other versions of this song:
How Great Thou Art

49.
Härlig är jorden

Words: Bernhard Severin Ingemann

Music: Silesian folk song; Schlesiche Volkslieder, 1842

Other versions of this song:
Fair Is Creation

50.
Din klara sol går åter opp

Words: Johan Olof Wallin

Music: Johann Georg Christian Störl

Other versions of this song:
Again, Thy Glorious Sun Doth Rise

51.
Min Gud är mitt ljus

Words: James L. Nicholson

Music: John R. Sweney

Other versions of this song:
The Lord Is My Light

52.
Jag kan icke räkna dem alla

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Albert Lindström

Other versions of this song:
I Cannot Count Them All

53.
Vi samlas att lära

Words: Nederlandtsche Gedenckclanck, 1626; Adriaen Valerius

Music: Dutch melody

Arr.: Edward Kremser

Other versions of this song:
Prayer of Thanksgiving

54.
Höj, Guds folk, en tacksam sång

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

Other versions of this song:
Come, Ye Thankful People

55.
Vi tackar nu vår Gud

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

Other versions of this song:
Now Thank We All Our God

56.
Vår Gud är oss en väldig borg

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

Other versions of this song:
A Mighty Fortress Is Our God

57.
Kom, låt oss prisa Gud

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

Other versions of this song:
Come, We That Love the Lord

58.
Långt bortom rymder vida

Words: Augusta C. Lönborg

Music: Julius Dahlöf

Other versions of this song:
Far Beyond Spaces Wide

59.
Jag lyfter ögat mot himmelen

Words: Johan L. Runeberg

Music: Rudolf Lagi

Other versions of this song:
I Raise Your Eye to the Sky

60.
Bred dina vida vingar

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Swedish melody

Other versions of this song:
Spread Your Wide Wings

Bön (Return to top)
61.
Led, milda ljus

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

Other versions of this song:
Lead, Kindly Light

62.
Närmare, Gud, till dig

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

Other versions of this song:
Nearer, My God, to Thee

63.
Var när mig varje stund

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

Other versions of this song:
I Need Thee Every Hour

64.
Jesus, min Frälsare

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Guide Me to Thee

65.
Led mig du, o Herre kär

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

Other versions of this song:
Jesus, Savior, Pilot Me

66.
Mästare, hör hur det stormar

Words: Mary Ann Baker

Music: Horatio R. Palmer

Other versions of this song:
Master, the Tempest Is Raging

67.
Min herde är Herren

Words: Psalm 23; James Montgomery (adapter)

Music: Thomas Koschat

Other versions of this song:
The Lord Is My Shepherd

68.
En herde god mig Herren är

Words: Joseph Addison

Music: Dmitri Bortniansky

Other versions of this song:
The Lord My Pasture Will Prepare

69.
Herre, dig vi vilja dyrka

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
Lord, Accept Our True Devotion

70.
Klippa, du som brast för mig

Words: Augustus M. Toplady

Music: Thomas Hastings

Other versions of this song:
Rock of Ages

71.
Prisa Herren, han är ditt stöd

Words: Julius Schubring

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
Cast Thy Burden upon the Lord

72.
Kommen till Frälsaren, alla som sörjen

Words: Thomas Moore; Thomas Hastings

Music: Samuel Webbe

Other versions of this song:
Come, Ye Disconsolate

73.
Din väg av prövning må bestå

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Though Deepening Trials

74.
Synes vägen dig lång

Words: Joseph Fielding Smith Jr.

Music: George D. Pyper

Other versions of this song:
Does the Journey Seem Long?

75.
Var skall jag finna frid

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

Other versions of this song:
Where Can I Turn for Peace?

76.
Är du ödmjuk i din svaghet

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

Other versions of this song:
Be Thou Humble

77.
Mer helighet giv mig

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

Other versions of this song:
More Holiness Give Me

78.
Guds lagar milda är

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

Arr.: Lowell Mason

Other versions of this song:
How Gentle God’s Commands

79.
Kom, följen mig

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

Other versions of this song:
Come, Follow Me

80.
Kommen till Herren

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Come unto Jesus

81.
Jag på Kristus tror

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

Other versions of this song:
I Believe in Christ

82.
Jag vet min Herre lever än

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

Other versions of this song:
My Redeemer Lives

83.
Han lever, min Förlossare

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

Other versions of this song:
I Know That My Redeemer Lives

84.
Mitt vittnesbörd

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

Other versions of this song:
Testimony

85.
När från nattligt viloläger

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

Other versions of this song:
Did You Think to Pray?

86.
Bönen är själens längtan sann

Words: James Montgomery

Music: George Careless

Other versions of this song:
Prayer Is the Soul’s Sincere Desire

87.
Det finns en stund av frid och ro

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

Other versions of this song:
Secret Prayer

88.
Jesus, när tanken flyr till dig

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

Other versions of this song:
Jesus, the Very Thought of Thee

89.
O bönestund

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
Sweet Hour of Prayer

90.
Låt Guds Ande leda dig

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

Other versions of this song:
Let the Holy Spirit Guide

91.
Låt den Helige Andens stämma

Words: Edwin F. Parry

Music: Edwin F. Parry

Trans.: C. A. Krantz (from English)

Other versions of this song:
Let the Holy Spirit Guide

92.
Fader vår, dig nalkas vi

Words: William Hammond

Music: Harry A. Dean

Other versions of this song:
Lord, We Come before Thee Now

93.
Morgonrodnad klart nu glimmar

Words: Charles Denney Jr.

Music: George Careless

Other versions of this song:
O Thou Kind and Gracious Father

94.
Fader, i bön

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

Arr.: Edwin P. Parker

Other versions of this song:
Father in Heaven

95.
När vi denna gången ämna

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
When We This Time Intend

96.
Ljuvligt det är, min Herre Gud

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

Other versions of this song:
Sweet Is the Work

97.
Stilla höj din stämmas ljud

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

Other versions of this song:
Gently Raise the Sacred Strain

98.
Gud, välsigna denna dag

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

Arr.: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Lord, We Ask Thee Ere We Part

99.
Liksom dagg från himlen

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
As the Dew from Heaven Distilling

100.
Bliv kvar hos mig

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

Other versions of this song:
Abide with Me!

101.
Bliv kvar hos mig, det afton är

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

Other versions of this song:
Abide with Me

102.
Dagen är nu gången

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

Other versions of this song:
Now the Day Is Over (Prayer for the Night)

103.
Herre, låt vår andakt sluta

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

Other versions of this song:
Lord, Dismiss Us with Thy Blessing

104.
Skymningen är här

Words: Lowell M. Durham Jr.

Music: Lowell M. Durham

Other versions of this song:
As the Shadows Fall

105.
Vi till avsked sjunga

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Sing We Now at Parting

106.
O Gud, din Ande rört vår själ

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Thy Spirit, Lord, Has Stirred Our Souls

107.
Gud var’ med dig tills vi möts igen

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

Other versions of this song:
God Be with You Till We Meet Again

108.
Sakta slocknar dagens ljus

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

Arr.: Henry Greatorex

Other versions of this song:
Softly Now the Light of Day

Sakramentet (Return to top)
109.
Herre, sänd till oss din Ande

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Other versions of this song:
In Humility, Our Savior

110.
När Herrens nattvard nu vi tar

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
While of These Emblems We Partake

111.
O Gud, som bor där ovan

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
O God, the Eternal Father

112.
Jesus av Nasaret, Frälsare kär

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

Other versions of this song:
Jesus of Nazareth, Savior and King

113.
Gud, vår Fader, vi dig be

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

Adapt.: Edwin P. Parker

Other versions of this song:
God, Our Father, Hear Us Pray

114.
Vi sjunga om Guds kärlek stor

Words: George Manwaring

Music: Frank W. Asper

Other versions of this song:
’Tis Sweet to Sing the Matchless Love

115.
Andaktsfullt ditt huvud böj

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Reverently and Meekly Now

116.
Vår Herre världens synder bar

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

Other versions of this song:
Upon the Cross of Calvary

117.
Vår Herre och Förlossare

Words: Theodore E. Curtis

Music: Alfred M. Durham

Other versions of this song:
Again, Our Dear Redeeming Lord

118.
O Herre god, din Ande sänd

Words: Andrew Dalrymple

Music: George Careless

Other versions of this song:
O Lord of Hosts

119.
Till Jesu namn i lovsång böjd

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

Other versions of this song:
We’ll Sing All Hail to Jesus’ Name

120.
I Jesu namn vi samlas här

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Again We Meet around the Board

121.
Frälsaren mötte korsets död

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Behold the Great Redeemer Die

122.
Av kärlek sände Gud sin Son

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
God Loved Us, So He Sent His Son

123.
Till minne av vår Frälsare

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
In Memory of the Crucified

124.
O visdom stor, o kärleks nåd

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

Other versions of this song:
How Great the Wisdom and the Love

125.
Oändlig är kärleken

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

Other versions of this song:
I Stand All Amazed

126.
Jag ser långt bort en kulle grön

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

Other versions of this song:
There Is a Green Hill Far Away

127.
Jesus, krubbans barn en gång

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Other versions of this song:
Jesus, Once of Humble Birth

Påsken (Return to top)
128.
O huvud, blodigt, sårat

Words: Arnulf of Leuven; Paul Gerhardt

Music: Hans Leo Hassler

Adapt.: Johann Sebastian Bach

Other versions of this song:
O Savior, Thou Who Wearest a Crown

129.
Jesus för världen givit sitt liv

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Fredrik A. Ekström

Other versions of this song:
Jesus Gave His Life for the World

130.
Han som dog är nu uppstånden

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Other versions of this song:
He Is Risen!

131.
Frälsaren uppstånden är

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

Other versions of this song:
Christ the Lord Is Risen Today

Julen (Return to top)
132.
Det är en ros utsprungen

Words: German carol, 16th century

Music: German carol; Alte Catholische Geistliche Kirchengesäng, Cologne 1599

Other versions of this song:
Lo, How a Rose E’er Blooming

133.
O du saliga, o du heliga

Words: Johannes Daniel Falk; Johann C. Heinrich Holzschuher

Music: Sicilian folk tune; Tattersall’s Psalmody, 1794

Other versions of this song:
O thou joyful, O thou wonderful

134.
Bereden väg för Herran

Words: Frans Mikael Franzén

Music: German folk tune

Other versions of this song:
Prepare Ye the Way of the Lord

135.
Hosianna

Words: Georg J. Vogler

Music: Georg J. Vogler

Other versions of this song:
Hosanna

136.
Var hälsad, sköna morgonstund

Words: Johan Olof Wallin

Music: Philipp Nicolai

Other versions of this song:
Hail, Beautiful Morning Hour

137.
Ett barn är fött

Words: Martin Luther; Johan Olof Wallin

Music: Middle Ages melody

Other versions of this song:
A Child Is Born

138.
Nu tändas tusen juleljus

Words: Emmy Köhler

Music: Emmy Köhler

Other versions of this song:
Now Light One Thousand Christmas Lights

139.
Gläd dig, o jord

Words: Isaac Watts

Music: George Frideric Handel

Adapt.: William W. Phelps

Other versions of this song:
Joy to the World

140.
Församlens I trogne

Words: Latin hymn, 18th century; John F. Wade

Music: John F. Wade

Other versions of this song:
Oh, Come, All Ye Faithful

141.
Långt härifrån i Judeens land

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Far, Far Away on Judea’s Plains

142.
Se här uti stallet

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: William J. Kirkpatrick

Arr.: Rosalee Elser

Other versions of this song:
Away in a Manger

143.
Änglasång från himlens höjd

Words: French carol

Music: French carol

Other versions of this song:
Angels We Have Heard on High

144.
Stilla natt

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

Other versions of this song:
Silent Night

145.
Vid midnatt ljöd den sången klar

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

Other versions of this song:
It Came upon the Midnight Clear

146.
O Betlehem, du lilla stad

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

Other versions of this song:
O Little Town of Bethlehem

147.
Lyss till änglars bud och sjung

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
Hark! The Herald Angels Sing

Speciella ämnen (Return to top)
148.
O kärlek, som Guds Son kan ge

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
O Love That Glorifies the Son

149.
Så rikt har du välsignat mig

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

Other versions of this song:
Because I Have Been Given Much

150.
Lär mig att följa dig

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

Other versions of this song:
Lord, I Would Follow Thee

151.
O du salighetens klippa

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
O Thou Rock of Our Salvation

152.
Herre, sänd till mig din Ande

Words: Anon.

Music: Philip Paul Bliss

Other versions of this song:
Lord, Send to Me Your Spirit

153.
Herren om fåren sig vårdar

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

Other versions of this song:
Dear to the Heart of the Shepherd

154.
I denna ljuva sommartid

Words: Paul Gerhardt; Joachim von Düben; Christoffer O. Angeldorff

Music: Nathan Söderblom

Other versions of this song:
In This Sweet Summer

155.
Den blomstertid nu kommer

Words: Israel Kolmodin; Johan Olof Wallin

Music: Swedish folk song

Other versions of this song:
Now the Time of Blossoming Arrives

156.
Ta vara på var timma

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

Other versions of this song:
Improve the Shining Moments

157.
Det är solsken i min själ idag

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

Other versions of this song:
There Is Sunshine in My Soul Today

158.
Du kan sprida himmelskt ljus

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

Other versions of this song:
You Can Make the Pathway Bright

159.
Blott en dag, ett ögonblick i sänder

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Oscar Ahnfelt

Other versions of this song:
Day by Day, and with Each Passing Moment

160.
Gör vad är rätt

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

Other versions of this song:
Do What Is Right

161.
När jag beder och studerar

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

Other versions of this song:
As I Search the Holy Scriptures

162.
Gör rätt val

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

Other versions of this song:
Choose the Right

163.
Kommen alla, stora, små

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Other versions of this song:
Jesus, Once of Humble Birth

164.
Kommen till mig

Words: Anon.

Music: Matilda L. Bradshaw

Other versions of this song:
Come unto Me

165.
Vår hymn, o Herre hör

Words: Frank W. Asper

Music: Frank W. Asper

Other versions of this song:
Hear Thou Our Hymn, O Lord

166.
Låt oss sträva fram

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Let Us All Press On

167.
Räkna Guds gåvor

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Count Your Blessings

168.
Nu Sions fana höjen

Words: William W. Phelps

Music: C. Becker

Other versions of this song:
Now the Banner of Zion is Raised

169.
Israels hopp

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
Hope of Israel

170.
Framåt, Herrens kämpar

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

Other versions of this song:
Onward, Christian Soldiers

171.
Pris vare Gud

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter, 1551

Other versions of this song:
Praise God, from Whom All Blessings Flow

172.
Vi har valt att tjäna

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

Other versions of this song:
Called to Serve

173.
Modigt skall vi kämpa

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
We Are All Enlisted

174.
Sätt din hand till Herrens verk

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

Other versions of this song:
Put Your Shoulder to the Wheel

175.
Guds väg i dunkel ofta går

Words: William Cowper

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
God Moves in a Mysterious Way

176.
Skall väl Sions ungdom vackla

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
True to the Faith

177.
Starka som bergen i Norden

Words: Ruth May Fox

Music: Alfred M. Durham

Other versions of this song:
Carry On

178.
Kanhända ej uppå stormigt hav

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

Other versions of this song:
I’ll Go Where You Want Me to Go

179.
Gå ut med tro

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

Other versions of this song:
Go Forth with Faith

180.
Hur stort och hur skönt

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

Other versions of this song:
How Wondrous and Great

181.
Folk och nationer, hör himlens röst

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

Other versions of this song:
Hark, All Ye Nations!

182.
Herre, led mig med din Ande

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
Help Me Teach with Inspiration

183.
Vi dig hälsa, sabbatsmorgon

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Welcome, Welcome, Sabbath Morning

184.
O säg, vad är sanning

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

Other versions of this song:
Oh Say, What Is Truth?

185.
Nu höres åter Jesu bud

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
We Meet Again in Sabbath School

186.
Sanningsljus, o bliv vår fackla

Words: Anon.; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

Other versions of this song:
Truth Reflects upon Our Senses

187.
Vi älskar, Gud, ditt hus

Words: William Bullock

Music: Leroy J. Robertson

Other versions of this song:
We Love Thy House, O God

188.
Heliga och sköna tempel

Words: Archibald F. Bennett

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Holy Temples on Mount Zion

189.
Hemmet blir som himmelen

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

Other versions of this song:
Home Can Be a Heaven on Earth

190.
O min Fader

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Other versions of this song:
O My Father

191.
Frid och glädje finns på jord

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

Other versions of this song:
Love at Home

192.
Himlens Gud är städs oss nära

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Dearest Children, God Is Near You

Sånger för barn (Return to top)
193.
Tryggare kan ingen vara

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

Other versions of this song:
Children of Our Heavenly Father

194.
Jag är Guds lilla barn

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
I Am a Child of God

195.
Håll alla buden

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

Other versions of this song:
Keep the Commandments

196.
Lär mig att vandra i ljuset

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Teach Me to Walk in the Light

197.
Han lever, Fader vår

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

Other versions of this song:
I Know My Father Lives

198.
Älska varandra

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Other versions of this song:
Love One Another

För kvinnor (Return to top)
199.
Som systrar i Sion (Kvinnor)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
As Sisters in Zion

För män (Return to top)
200.
Gån, Israels äldste (Manskör)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

Other versions of this song:
Ye Elders of Israel

201.
O kommen, I Guds män (Manskör)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Come, All Ye Sons of God