Psalmer

Psalmer

Psalmer – Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

1985 Hymns, Swedish.
Germany. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1993. 2010, 3rd Edition (current). 208 songs.

Book © 1993, 2002, 2010 Intellectual Reserve, Inc.

Hymns 202–208 were added after 2002.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Evangeliets återställelse (Return to top)
1.
Se, dagen gryr och mörkret flyr
2.
Den himmelska elden
3.
Kom, låt oss nu glädjas
4.
Se, högt på bergets krön
5.
Han kommer, Förlossar’n för Israels hus
6.
En ängel ifrån skyn
7.
Sanningens och maktens Gud
8.
Israel, nu Gud dig kallar
9.
Kom, lyssna till profetens röst
10.
Tack, Gud, att profeter du sänder
11.
Hjälp vår profet så kär
12.
Vi alltid ber för dig
13.
Höj en tacksam lovsångs ljud
14.
O, hur skön var morgonstunden
15.
O, sköna dag, som kommit har
16.
Pris åt den man
17.
Led mig till det liv som varar
18.
En sorgbetyngd och fattig man
19.
Kom, kom Guds folk
20.
O Gud, vår hjälp i svunnen tid
21.
Kom, hjälp till att riket bygga
22.
Välsigna, Gud, ditt folk
23.
Herrens folk sig skall förena
24.
Sjung en sång om Sion
25.
Härliga Sion, himmelsk brud
26.
Frid ger Guds evangelium
27.
Du, jordens Konung, kom
28.
Kom, Guds barn, från land och stad
29.
Kom, du sälla dag utlovad
30.
Vak upp, hör rösten ljuder
Lov och pris (Return to top)
31.
En vänlig grönskas rika dräkt
32.
För det vackra på vår jord
33.
Allt liv på jord till Herren sjung
34.
Denna dag av fröjd och glädje
35.
Lova Gud med glädjens röst
36.
Pris vare Gud, som låter oss
37.
O fröjda dig, du jord
38.
En grundval blev lagd
39.
O himlens Gud, dig än en gång
40.
Lova och prisa din Herre och Konung
41.
O, våra fäders Gud
42.
Fädernas Gud, vi nu tillbedja dig
43.
Ära ske Gud i höjd
44.
Du som är våra fäders Gud
45.
Led oss fram, o himlens Herre
46.
Jord med tusen blommor små
47.
Fädernas tro
48.
O store Gud
49.
Härlig är jorden
50.
Din klara sol går åter opp
51.
Min Gud är mitt ljus
52.
Jag kan icke räkna dem alla
53.
Vi samlas att lära
54.
Höj, Guds folk, en tacksam sång
55.
Vi tackar nu vår Gud
56.
Vår Gud är oss en väldig borg
57.
Kom, låt oss prisa Gud
58.
Långt bortom rymder vida
59.
Jag lyfter ögat mot himmelen
60.
Bred dina vida vingar
Bön (Return to top)
61.
Led, milda ljus
62.
Närmare, Gud, till dig
63.
Var när mig varje stund
64.
Jesus, min Frälsare
65.
Led mig du, o Herre kär
66.
Mästare, hör hur det stormar
67.
Min herde är Herren
68.
En herde god mig Herren är
69.
Herre, dig vi vilja dyrka
70.
Klippa, du som brast för mig
71.
Prisa Herren, han är ditt stöd
72.
Kommen till Frälsaren, alla som sörjen
73.
Din väg av prövning må bestå
74.
Synes vägen dig lång
75.
Var skall jag finna frid
76.
Är du ödmjuk i din svaghet
77.
Mer helighet giv mig
78.
Guds lagar milda är
79.
Kom, följen mig
80.
Kommen till Herren
81.
Jag på Kristus tror
82.
Jag vet min Herre lever än
83.
Han lever, min Förlossare
84.
Mitt vittnesbörd
85.
När från nattligt viloläger
86.
Bönen är själens längtan sann
87.
Det finns en stund av frid och ro
88.
Jesus, när tanken flyr till dig
89.
O bönestund
90.
Låt Guds Ande leda dig
91.
Låt den Helige Andens stämma
92.
Fader vår, dig nalkas vi
93.
Morgonrodnad klart nu glimmar
94.
Fader, i bön
95.
När vi denna gången ämna
96.
Ljuvligt det är, min Herre Gud
97.
Stilla höj din stämmas ljud
98.
Gud, välsigna denna dag
99.
Liksom dagg från himlen
100.
Bliv kvar hos mig
101.
Bliv kvar hos mig, det afton är
102.
Dagen är nu gången
103.
Herre, låt vår andakt sluta
104.
Skymningen är här
105.
Vi till avsked sjunga
106.
O Gud, din Ande rört vår själ
107.
Gud var’ med dig tills vi möts igen
108.
Sakta slocknar dagens ljus
Sakramentet (Return to top)
109.
Herre, sänd till oss din Ande
110.
När Herrens nattvard nu vi tar
111.
O Gud, som bor där ovan
112.
Jesus av Nasaret, Frälsare kär
113.
Gud, vår Fader, vi dig be
114.
Vi sjunga om Guds kärlek stor
115.
Andaktsfullt ditt huvud böj
116.
Vår Herre världens synder bar
117.
Vår Herre och Förlossare
118.
O Herre god, din Ande sänd
119.
Till Jesu namn i lovsång böjd
120.
I Jesu namn vi samlas här
121.
Frälsaren mötte korsets död
122.
Av kärlek sände Gud sin Son
123.
Till minne av vår Frälsare
124.
O visdom stor, o kärleks nåd
125.
Oändlig är kärleken
126.
Jag ser långt bort en kulle grön
127.
Jesus, krubbans barn en gång
Påsken (Return to top)
128.
O huvud, blodigt, sårat
129.
Jesus för världen givit sitt liv
130.
Han som dog är nu uppstånden
131.
Frälsaren uppstånden är
Julen (Return to top)
132.
Det är en ros utsprungen
133.
O du saliga, o du heliga
134.
Bereden väg för Herran
135.
Hosianna
136.
Var hälsad, sköna morgonstund
137.
Ett barn är fött
138.
Nu tändas tusen juleljus
139.
Gläd dig, o jord
140.
Församlens I trogne
141.
Långt härifrån i Judeens land
142.
Se här uti stallet
143.
Änglasång från himlens höjd
144.
Stilla natt
145.
Vid midnatt ljöd den sången klar
146.
O Betlehem, du lilla stad
147.
Lyss till änglars bud och sjung
Speciella ämnen (Return to top)
148.
O kärlek, som Guds Son kan ge
149.
Så rikt har du välsignat mig
150.
Lär mig att följa dig
151.
O du salighetens klippa
152.
Herre, sänd till mig din Ande
153.
Herren om fåren sig vårdar
154.
I denna ljuva sommartid
155.
Den blomstertid nu kommer
156.
Ta vara på var timma
157.
Det är solsken i min själ idag
158.
Du kan sprida himmelskt ljus
159.
Blott en dag, ett ögonblick i sänder
160.
Gör vad är rätt
161.
När jag beder och studerar
162.
Gör rätt val
163.
Kommen alla, stora, små
164.
Kommen till mig
165.
Vår hymn, o Herre hör
166.
Låt oss sträva fram
167.
Räkna Guds gåvor
168.
Nu Sions fana höjen
169.
Israels hopp
170.
Framåt, Herrens kämpar
171.
Pris vare Gud
172.
Vi har valt att tjäna
173.
Modigt skall vi kämpa
174.
Sätt din hand till Herrens verk
175.
Guds väg i dunkel ofta går
176.
Skall väl Sions ungdom vackla
177.
Starka som bergen i Norden