Pris vare Gud, som låter oss

English: All Glory, Laud, and Honor

First line: All glory, laud, and honor / All glory, laud, and honor to thee, Redeemer, King

Original language: Latin
Original title: Glor­ia, laus, et hon­or

Words: Theodulph of Orleans
Music: Melchior Teschner


Pris vare Gud, som låter oss
, 36


1. Pris vare Gud, som låteross glada vakna uppoch över jorden återen dag av nåd gå upp,en dag, som skall försvinnalik den i går förgick;o, må vi då besinnadess dyra ögonblick.
2. Att gärna åt sin nästaråd, hjälp och glädje ge,ej blott på eget bästa,men ock på andras se,ej blott Guds vilja veta,men vandra i hans bud,det är att kristen heta,det är att tjäna Gud.
3. Vår kraft, o Gud, föröka,att vi med trofasthetmå först ditt rike sökaoch din rättfärdighet.Då vill du nådigt skänkaallt övrigt åt envar.O, må vi det betänkai dag och alla da’r.

X:69 Q:1/4=112 M:4/4 L:1/4 K:C C | G G A B | c2 c e | d c c B | c3 yy

Pris vare Gud, som låter oss

, 36

Pris vare Gud, som låter oss

, 36