O Jesus na Umiibig

English: Jesus, Lover of My Soul

First line: Jesus, lover of my soul / Jesus, Lover of my soul, Let me to thy bosom fly / Jesus, lover of my soul, Let me to thy bosom fly While / Jesus, Lover [Savior] of my soul, Let me to thy bosom [refuge] fly

Original language: English

Words: Charles Wesley
Music: Joseph P. Holbrook


O Jesus na Umiibig
, 56


1. O, Jesus na umiibigSa aba kong kaluluwa,Sa Inyong dibdib ay kalingain,Sa gitna ng unos at sigwa,Iligtas, Panginoon ko,Sa dugsa ay sagipin;Gabayan tungo sa kanlungan,At ako ay tanggapin.
2. Kaligtasan ay wala nangIbang makapagdudulot.H’wag na h’wag na ako’y lilisanin,Sa t’wina ako’y itaguyod.Tanging sa ’Nyo mananalig,Tulong N’yo’y aasahan.Bawat saglit ay umagapay,At magsilbing tanggulan.

X:102 Q:1/4=69 M:3/4 L:1/8 K:C E3/2E/ | E3 C F3/2E/ | (E2 C2) (3(CD)E | F3 A G3/2F/ | E4 yy

O Jesus na Umiibig

, 56