O Magsaya

English: Joy to the World

First line: Joy to the world, the Lord is [has] come / Joy to the world, the Lord will come, And earth receive / Lizwe, thokoza, nans’ iNkos’ / Joy to the world! the Lord is come / Joy to the world / Mundo feliz, nasceu Jesus / Joy to the world! The Lord will come!

Original language: English

Words: Isaac Watts
Music: George Frideric Handel


O Magsaya
, 121

Adapt.: William W. Phelps


1. O magsaya, ‘sinilang naAng Hari ng lahat!Bawat puso ay maghanda na si Cristo ay tanggapin,At magsipag-awit,Mga Santo at anghel,Magsi-awit ang mga Santo at anghel.
2. Magdiwang na at magbunyi,Si Cristo ang Hari!Habang bukid, tubig, burol, kabunduka’t kaparangan,Muling inaawit,Ang maligayang himig,Inaawit muli, maligayang himig.
3. ‘Di na muling mananaig,Sala’t kalungkutan;S’ya’y darating at ang mga biyaya’y ipadadala,Saan man umabotAt makita ang sumpa,Sa’n man umabot at makita ang sumpa.
4. Magdiwang sa kaitaasan,Habang ang IsraelSa mga bansa’y kumakalat gaya ng mga bituin,At laging sumambaSa Diyos na ating Ama,At palaging sa Diyos Ama ay sumamba.

X:201 Q:1/4=96 M:2/4 L:1/8 K:D d2 c3/2B/ | A3 G | F2 E2 | D3 A | B3 B | c3 c | d4- | d3 yy

O Magsaya

, 121

Adapt.: William W. Phelps